Farah Karimi

Farah Karimi

Eerste Kamerlid

Immigratie en Asiel, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken
Anne van der Meer

Anne van der Meer

PES-delegatie

Migratie/integratie, EPAs/handelsakkoorden (met OS-landen), Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid/buitenlandbeleid EU/NAVO
Thijs Reuten

Thijs Reuten

Europarlementariër

Buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, rechtsstaat en justitie
Ties Huis in ’t Veld

Ties Huis in ’t Veld

Internationaal Secretaris

Frans Timmermans

Frans Timmermans

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Kati Piri

Kati Piri

Tweede Kamerlid

Buitenlandse zaken en asiel
Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Europarlementariër

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Handel
Paul Tang

Paul Tang

Europarlementariër

Economische en Monetaire Zaken en Digitale Economie
Vera Tax

Vera Tax

Europarlementariër

Regionale Ontwikkelingen, Vervoer en Toerisme, Gendergelijkheid en Vrouwenrechten
Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër

Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie
Lara Wolters

Lara Wolters

Europarlementariër

Juridische zaken, verantwoord ondernemen, Europese begroting en consumentenzaken
Vera Tax

Vera Tax

Vicevoorzitter PES Women

Marene Elgershuizen

Marene Elgershuizen

PES-delegatie

Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid/buitenlandbeleid EU/NAVO, EPAs/handelsakkoorden (met OS-landen)
Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

PES-delegatie

Duurzaamheid, Economie/werkgelegenheid
Adem Mustafa

Adem Mustafa

PES-delegatie

Economie/werkgelegenheid, Migratie/integratie
Femke den Hartog

Femke den Hartog

PES-Delegatie

Economie/werkgelegenheid, Democratisering, Duurzaamheid