Merel Maurits

Merel Maurits

Team Europa

Marlieke van Schalkwijk

Marlieke van Schalkwijk

Team Europa

Farah Karimi

Farah Karimi

Eerste Kamerlid

Immigratie en Asiel, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken
Thijs Reuten

Thijs Reuten

Europarlementariër

Buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, rechtsstaat en justitie
Ties Huis in ’t Veld

Ties Huis in ’t Veld

Internationaal Secretaris

Frans Timmermans

Frans Timmermans

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Kati Piri

Kati Piri

Tweede Kamerlid

Buitenlandse zaken en asiel
Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Europarlementariër

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Handel
Paul Tang

Paul Tang

Europarlementariër

Economische en Monetaire Zaken en Digitale Economie
Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër

Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie
Lara Wolters

Lara Wolters

Europarlementariër

Juridische zaken, verantwoord ondernemen, Europese begroting en consumentenzaken
Vera Tax

Vera Tax

Europarlementariër

Adem Mustafa

Adem Mustafa

Team Europa

Economie/werkgelegenheid, Migratie/integratie
Femke den Hartog

Femke den Hartog

Team Europa

Economie/werkgelegenheid, Democratisering, Duurzaamheid