Over ons

Internationaal Secretaris

De internationaal secretaris, Kirsten Meijer, vertegenwoordigt de PvdA in Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) en de Progressive Alliance en onderhoudt bilaterale contacten met zusterpartijen van de PvdA. Daarnaast levert zij een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan de internationale koers van de partij, onder andere door leden te betrekken bij het debat. De internationaal secretaris is door het congres gekozen in januari 2012 en lid van het partijbestuur.

Team

De internationaal secretaris wordt ondersteund door Elmar Smid en meer dan 40 PvdA Buitenlandreporters. PvdA Buitenlandreporters zijn vrijwilligers die de actualiteit volgen op een specifiek thema of land, artikelen schrijven voor de website en nieuwsbrief en op die manier bijdragen aan de communicatie en ideeënvorming.

PvdA in Europa

De PvdA zet zich in voor een socialer en democratischer Europa. Bekijk hier de standpunten en lees hier meer over het werk van de Europarlementariërs van de PvdA. Ook trekken we samen op met andere sociaaldemocratische partijen in Europa, verenigd in de PES. De PvdA is op de PES congressen vertegenwoordigd door de PES-delegatie, die bestaat uit vijf gekozen leden en vijf leden uit hoofde van functie. Ook voor individuele PvdA-leden is het mogelijk actief te worden bij de PES, als PES-activist.

Doe mee internationaal

Heb jij interesse in internationale politiek? Er zijn verschillende manieren om actief te worden in de PvdA. Zo kan je je aanmelden voor het Netwerk Defensie, de PvdA Buitenlandcommissie en de Landelijke Europa Werkgroep. Ook is er een mogelijkheid om PvdA Buitenlandreporter te worden en artikelen te schrijven voor deze website. Meer informatie? Neem contact op via internationaal@pvda.nl

Partners

Het internationaal secretariaat werkt in Nederland nauw samen met de Foundation Max van der Stoel (FMS), de Jonge Socialisten (JS) en de Wiardi Beckman Stichting (WBS). Ook zoeken we verbinding met maatschappelijke organisaties die dezelfde doelen nastreven en steunen we elke maand een actie die we een warm hart toedragen. Mocht je een idee hebben voor een “actie van de maand”, aarzel dan niet om contact op te nemen via internationaal@pvda.nl.

Buitenlandse afdelingen

De PvdA is er trots op dat er vier PvdA-afdelingen in het buitenland bestaan: de PvdA Brussel, de PvdA New York, de PvdA Londen en de PvdA Geneve. Woon je in één van deze steden en wil je actief worden binnen de afdeling? Woon je in het buitenland en ken je meerdere PvdA’ers die daar samen met jou een afdeling kunnen oprichten? Neem contact op!

Contact

Emailadres: internationaal@pvda.nl
Telefoonnummer: +31 205512146