Over ons

Internationaal Secretaris

De internationaal secretaris, Ties Huis in ’t Veld, vertegenwoordigt de PvdA in de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de Progressive Alliance (PA). Hij onderhoudt tevens bilaterale contacten met zusterpartijen van de PvdA. Daarnaast levert hij een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan de internationale koers van de partij door o.a. leden te betrekken bij het debat. De internationaal secretaris werd in februari 2023 aangesteld en is lid van het partijbestuur.

PvdA in Europa

De PvdA zet zich in voor een socialer en democratischer Europa. Bekijk hier de standpunten en lees hier meer over het werk van de Europarlementariërs van de PvdA. Ook trekken we samen op met andere sociaaldemocratische partijen in Europa, verenigd in de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES). De PvdA is op de PES-congressen vertegenwoordigd door de PES-delegatie, die bestaat uit vijf gekozen leden en vijf leden uit hoofde van functie (politici). Ook voor individuele PvdA-leden is het mogelijk actief te worden bij de PES, als PES-activist.

Doe mee internationaal

Heb jij interesse in internationale politiek? Er zijn verschillende manieren om actief te worden in de PvdA. Zo kan je je aanmelden voor het Netwerk Defensie, de PvdA Buitenlandcommissie en de Landelijke Europa Werkgroep. Voor meer informatie over de Buitenlandcommissie kan je contact opnemen met Bas Bijlsma via [email protected]. Wil je meer informatie over de buitenlandnetwerken? Stuur dan een mail naar [email protected].

Partners

Het internationaal secretariaat werkt in Nederland nauw samen met de Foundation Max van der Stoel (FMS), de Jonge Socialisten (JS) en de Wiardi Beckman Stichting (WBS). Ook zoeken we verbinding met maatschappelijke organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Buitenlandse afdelingen

De PvdA is trots op haar drie afdelingen in het buitenland: de PvdA Brussel, de PvdA New York en de PvdA Geneve. Woon je in een van deze steden en wil je actief worden binnen de afdeling? Woon je in het buitenland en ken je meerdere PvdA’ers die daar samen met jou een afdeling kunnen oprichten? Neem contact op!

Contact 

Heb jij een goed idee of belangstelling voor internationale politiek? Mail naar [email protected] of [email protected]