PES-Delegatie

Femke den Hartog

Economie/werkgelegenheid, Democratisering, Duurzaamheid
Femke den Hartog

Over Femke den Hartog

“Internationale samenwerking is onontbeerlijk om de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, de toenemende economische kloof en het verlies aan vertrouwen in onze leiders en instituties aan te pakken.”

Femke komt uit Rotterdam en heeft veel ervaring met de Europese en internationale belangenbehartiging van het bedrijfsleven. Al tien jaar werkt zij voor de grootste brancheorganisatie voor non food retail. Zij is in Nederland een van de drijvende krachten achter de duurzame transitie van de Nederlandse textielsector. Ze zet zich in voor het circulair maken van de textielketen en het structureel verbeteren van productieomstandigheden voor mens, dier en milieu.

Femkes expertise ligt op internationale waardeketens, stakeholdermanagement, ethische kwesties en sociaaleconomisch beleid. Verder is ze bestuurlijk actief als bestuurslid van de Fair Wear Foundation en werkt ze veel samen met NGO’s, vakbonden, de EU en internationale organisaties zoals de ILO en de Verenigde Naties. Op lokaal gebied is Femke actief als lid van de raad van toezicht van de Kleine Ambassade, een NGO uit Schiedam die zich inzet voor burgerschapsparticipatie van jongeren.

Binnen de PES delegatie focust Femke zich op sociaaleconomische en duurzaamheidsvraagstukken.

Waar ben je naar op zoek?