Europarlementariër

Agnes Jongerius

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Handel

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk moet staan. Dat betekent dat werknemers in Europa die uit een ander land komen, maar wel hetzelfde werk doen ook hetzelfde betaald krijgen. Hierdoor kunnen collega’s weer collega’s zijn. Agnes is van mening dat Europa een naam hoog te houden heeft op het gebied van bescherming van rechten van werknemers.