Tweede Kamerlid

Kati Piri

Buitenlandse zaken, Europa, Defensie, Asiel & Migratie
Kati Piri

Over Kati Piri

Kati was werkzaam als politiek adviseur in het Europees Parlement op de thema’s buitenlandbeleid, mensenrechten en defensie waarna ze zich in 2014 verkiesbaar stelde voor het Europees Parlement. Belangrijke  principes die Kati bewogen om het Europees Parlement in te gaan zijn het hooghouden van democratische waarden en het respecteren van mensenrechten. Dat Kati deze principes hoog heeft staan blijkt uit haar kritische houding als Turkijerapporteur. Meerdere malen riep zij als rapporteur op om de onderhandelingen met Turkije te bevriezen naar aanleiding van de verslechterende mensenrechtensituatie. Kati gaat zich de komende jaren inzetten op de onderwerpen Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en Vrijheden. Naast Europarlementariër is Kati ook vicepresident van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Waar ben je naar op zoek?