Door Paul Tang op 26 oktober 2016

Stok of wortel bij opvang vluchtelingen

Landen, die weigeren vluchtelingen op te nemen, betalen een boete aan landen, die dat wel doen.

Op voorstel van PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid deze ‘solidariteitsbonus’ vandaag in de Europese begroting opgenomen. Deze financiële prikkel kan helpen om tot een meer solidair Europees vluchtelingenbeleid te komen.

“Solidariteit is een kernwaarde van Europa. Het is een mooie overwinning, dat dit nu – als het gaat om vluchtelingen – in de Europese begroting is vastgelegd. De landen, die niet mee doen, moeten boeten. De landen, die wel meedoen, krijgen een bonus. De EU geeft daarmee een helder signaal: je verantwoordelijkheid ontlopen heeft een prijskaartje,” aldus Paul Tang.

Het voorstel is gebaseerd op een plan van de Europese Commissie om landen 250.000 euro boete te laten betalen per geweigerde vluchtelingen. Het plan van Paul Tang gaat een stap verder: “We leggen niet alleen een boete op, het zo ingezamelde geld gaat naar de landen die wel meewerken aan de opvang. Zo stimuleer je de solidariteit binnen de EU. Je kan kiezen tussen een klap van een stok of het zoet van een wortel”, aldus Tang.

Het voorstel komt in november op tafel, als het Europees Parlement met de EU-landen onderhandelt over de precieze invulling van de begroting van 2017.

(Persbericht 26 oktober 2016)

Paul Tang

Paul Tang

Lees meer >>

Meer over Paul Tang