Door op 28 september 2016

In Polen wordt de gezondheid van vrouwen op het spel gezet

De huidige Poolse regering wil abortus verbieden, ook als er sprake is van verkrachting. In de nieuwe Poolse abortuswet is abortus alleen nog maar toegestaan als het leven van de vrouw in gevaar is. Onder alle andere omstandigheden riskeren de vrouw en de betrokken arts een celstraf van vijf jaar. De gezondheid van vrouwen en meisjes is in het geding. Polen schendt daarmee niet alleen de Europese kernwaarden, maar ook het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Istanbul Conventie ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De Nederlandse regering moet de Poolse regering hierop aanspreken.

Deze wet komt op het moment dat de Poolse samenleving juist een consensus bestaat rondom de huidige abortuspraktijk in Polen. De huidige regelgeving is weliswaar strenger dan in Nederland, maar biedt vrouwen en meisjes die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van misbruik wel de ruimte om over hun eigen lichaam en leven te beslissen. En ook als de levensverwachting van het kind nihil is, is abortus nu nog toegestaan.

De huidige Poolse regering wil de conservatieve katholieke kerk en de conservatieve rechtse politieke flank paaien door de gezondheid van vrouwen op het spel te zetten. Er werd zelfs gesuggereerd dat er meer Poolse baby’s moesten komen. De rechten van vrouwen worden nu het slachtoffer van deze politiek. Als gevolg zullen veel vrouwen en meisjes in kwetsbare situaties terecht komen. Met het voorstel om ook artsen te straffen worden vrouwen de illegaliteit in gedwongen, met alle risico’s van dien voor hun gezondheid.

Toen dit wetsvoorstel voor het eerst onderwerp van debat werd, waren de protesten dan ook niet van de lucht. Tegenstanders gingen de straat op en vrouwen lieten de regering en de Poolse premier persoonlijk weten wanneer zij ongesteld waren. We mogen deze vrouwen niet in de steek laten. Europa moet aan hun kant gaan staan. Daarom heb ik samen met mijn collega Agnes Wolbert vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Lid zijn van de Europese Unie en ondertekenaar van mensenrechtenverdragen brengt verplichtingen richting de eigen bevolking met zich mee. De voorgestelde Poolse abortuswet is strijdig met de bescherming van de rechten van vrouwen en Polen moet daar op aangesproken worden.