Even voorstellen… Lenna Vromans

7 januari 2022

Wie ben ik?

Naast mijn werk als Internationaal Secretaris ben ik momenteel werkzaam als analist (inter)nationale veiligheid. Daarnaast heb ik onder meer ervaring opgedaan bij de NAVO. Door te werken aan grote veiligheidsvraagstukken van deze tijd heb ik geleerd dat een vrije samenleving geen vanzelfsprekendheid is. Politiek gaat voor mij om het streven naar vrijheid – voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat je die die vrijheid pas kan voelen als je veilig bent, ruimte krijgt om te ontwikkelen en een overheid hebt die naar je omkijkt als je het moeilijk hebt. Ik wil, gedreven vanuit linkse waarden, die ongelijke verdeling aanpakken.

Ik mocht dit eerder onder meer doen als adviseur asiel en migratie voor de Tweede Kamerfractie en bij diverse kinderrechten organisaties. Al deze ervaringen en mijn netwerk zal ik meenemen in mijn rol als Internationaal Secretaris. Onze partij heeft een lange geschiedenis op het gebied van internationale samenwerking en het is een eer om hier, samen met onder meer de PES, FMS onze Eurodelegatie, verder vorm aan te mogen geven.

Wat gaan we doen?

Ongelijkheid bestrijden en mensenrechten verdedigen staan centraal voor de Partij van de Arbeid. Dit kunnen we niet doen zonder de samenwerking over de grenzen op te zoeken. Dit zie je bijvoorbeeld in de bestrijding van de corona pandemie, maar uiteraard ook als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering.

Het internationaal secretariaat (IS) heeft als taak deze internationale samenwerking hoog op de agenda te houden. Dit geldt voor de discussie binnen de partij, de vorming van de politieke agenda en in het contact met internationale netwerken en zusterpartijen. Zo was ik laatst aanwezig bij het congres van onze Spaanse Zusterpartij PSOE. Met 10.000 bezoekers in alle leeftijdscategorieën en (culturele) achtergronden een prachtig voorbeeld van een springlevende sociaaldemocratie.
Hoewel we als landen van elkaar verschillen, zijn de thema’s hetzelfde. Hoe gaan we om met sociale ongelijkheid, zorgen we voor eerlijk werk en werken we toe naar een duurzame toekomst – waar iedereen aan mee kan doen. In mijn ogen werd dit treffend samengevat door een van de sprekers; ‘When there is freedom only for a few – that’s not freedom, that’s privilige.’

Vanuit het Internationaal Secretariaat willen we daarnaast ook de partij meenemen in het internationale werk en ophalen wat er bij jullie leeft. Door bijvoorbeeld events te organiseren over actuele thema’s en hierover met jullie in gesprek te gaan en dit om te zetten in acties – en input voor onze politici.

Naast het inhoudelijke werk wat we doen voor de PES, de internationale Progressive Alliance en de FMS – wil ik me met het internationaal secretariaat ook toeleggen op een aantal inhoudelijke focusgebieden. Hoe en wat – daarover zal binnenkort meer bekend worden gemaakt. Stay tuned dus!

Doe je mee?

Het internationale profiel van onze partij maken we samen. Heb je leuke ideeën, wil je graag een (online) evenement organiseren over een internationaal thema of wil je meepraten? Mail dan naar [email protected]

Groet,

Lenna Vromans
Internationaal Secretaris

Waar ben je naar op zoek?