PES-delegatie

Marene Elgershuizen

Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid/buitenlandbeleid EU/NAVO, EPAs/handelsakkoorden (met OS-landen)
Marene Elgershuizen

Over Marene Elgershuizen

Marene Elgershuizen is historicus. Zij studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Op dit moment doet zij promotieonderzoek naar parlementaire strategieën van vrouwen en hun invloed op de Nederlandse politieke cultuur.

Tijdens haar studie hield zij zich vooral bezig met New Wars, genocides, etnische conflicten, post-conflictsituaties en de Responsibility to Protect. Oral History en egodocumenten stonden centraal in haar scripties. Ze studeerde vervolgens Klassieke Zang aan de Conservatoria van Groningen en Amsterdam en privaat in Berlijn en München. Marene won o.a. een Wagner Stipendium en was ruim 14 jaar werkzaam als opera- en concertsolist. Daarnaast is zij bestuurder en toezichthouder voor verschillende organisaties in de cultuursector en voor vrouwen- en lhbti+ rechten.

Bij de PvdA heeft Marene o.a. zitting in het Congres Presidium, de Permanente Werkgroep Ledendemocratie, het bestuur van het Roze Netwerk en is zij net verkozen in de PES-delegatie. Marene maakt deel uit van het Young Academics Network van de Foundation for European Progressive Studies in Brussel.