Gekozen PES-delegatie

De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de PvdA te vertegenwoordigen op congressen en councils van de PES. Op 18 januari is er op het PvdA Congres een nieuwe PES-delegatie samengesteld. Hierbij hebben Gerard Oosterwijk, Janna Besamusca en  Koen Maes de PES-delegatie verlaten; we willen hun bij dezen hartelijk bedanken voor hun inzet binnen de PES! De nieuwe PES-delegatie bestaat uit:

Bob Deen
Bob werkt als senior politiek adviseur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In het verleden was hij onder meer wetenschappelijk medewerker voor Instituut Clingendael. Ook werkte hij voor de EU in Georgië en als ontwikkelingswerker in Centraal-Azië. Vanuit zijn werk heeft hij veel kennis op het gebied van buitenlands beleid, mensenrechten en de nabuurschaplanden. Bob is sinds 2013 lid van de PES-delegatie. Tevens is hij lid van de PvdA Buitenlandcommissie en neemt deel aan de Den Uyl Leergang.

Ries Kamphof
Ries werkt als onderzoeker internationale samenwerking bij het NCDO. Ook promoveert hij aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet naar gedeelde bevoegdheden van de EU en lidstaten. Hij is verder actief als bestuurslid van de PvdA Werkgroep Europa Zuid Holland en als lid van de PvdA Buitenlandcommissie. Ries is voornamelijk deskundig op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid.

Marjolein Nieuwdorp
Marjolein is communicatieadviseur. Ze doceert momenteel media en communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en geeft ook mediatrainingen. Eerder werkte ze als journalist en als trainee persvoorlichter in het Europees Parlement. Marjolein is vicevoorzitter van de PvdA Rotterdam en sinds 2013 lid van de PES-delegatie. Ze wil zich in de delegatie toeleggen op de communicatie en terugkoppeling naar leden en zich verdiepen in LHBT-rechten, groene economie en decent work.

Chris Peeters
Chris is gepensioneerd en werkte in het verleden als beleidsadviseur voor diverse gemeentes. Ook was hij raadslid in de gemeente Nijmegen. Chris is actief in de PvdA Duurzaam en wil dat thema graag binnen de PES-delegatie oppakken. Daarnaast heeft hij gepubliceerd over Europees, economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Binnen de PvdA is hij tevens actief voor de Landelijke Werkgroep Europa, waar hij deel uit maakt van het landelijk bestuur.

Maarten Vleeschhouwer
Maarten werkt als trainee beleidsmedewerker voor de Nederlandsche Bank bij de divisie financiële stabiliteit. In het verleden werkte hij onder meer als docent Europees recht op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook studeerde hij aan de John Hopkins University in Washington DC en in Bologna, waar hij een master haalde in International Relations and International Economics. Maarten legt zich binnen de delegatie vooral toe op financiële en economische vraagstukken.