Door op 5 december 2013

Zorgen over opvang asielzoekers in Bulgarije

De PvdA maakt zich zorgen over de opvang en behandeling van asielzoekers in Bulgarije. Via de media en andere betrokkenen krijg ik signalen dat asielzoekers in Bulgarije standaard worden gedetineerd en dat de opvang ontoereikend is. De PvdA wil daarom dat Nederland geen asielzoekers overdraagt aan Bulgarije, totdat de situatie duidelijk verbeterd is. Ik vind het belangrijk dat de basisstandaard voor opvang en behandeling van asielzoekers EU-breed voldoet aan de richtlijnen. Het is onze verantwoordelijkheid dat de mensen die wij overdragen kunnen rekenen op een humane behandeling.

De EU-landen hebben in het Dublin-verdrag afgesproken dat asielzoekers hun aanvraag moeten afwachten in het land waar ze voor het eerst asiel hebben aangevraagd. Dit om te voorkomen dat mensen die in het ene land zijn afgewezen, het in een ander land nog eens proberen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de procedure en opvang overal aan Europese basisstandaarden voldoet. Asielzoekers die toch doorreizen naar een ander EU-land worden daarom overgedragen aan het land waar als eerste de aanvraag is gedaan.

Op dit moment draagt Nederland gelukkig geen asielzoekers over aan Bulgarije. Staatssecretaris Teeven zei de situatie in Bulgarije ook zorgelijk te vinden en nauwlettend te volgen. Hij zegde op mijn verzoek toe de Kamer te informeren als overdracht van asielzoekers aan Bulgarije aan de orde is. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er dit jaar slechts 15 gevallen voor overdracht aan de Bulgaarse autoriteiten zijn voorgelegd en alleen aan het begin van het jaar een enkeling is overgedragen.

Daarnaast doet de EU ook van alles om de opvang en behandeling van asielzoekers in Bulgarije te verbeteren. Zo heeft het European Asylum Support Office (EASO) asielondersteuningteams in Bulgarije. Deze ondersteuningteams zullen in ieder geval tot september 2014 in Bulgarije blijven. Het Nederlandse kabinet is bereid ook een substantiële bijdrage te leveren aan deze asielondersteuningteams. Dat is goed. Verder heeft het kabinet een financiële bijdrage geleverd voor opvang van Syrische vluchtelingen in Bulgarije. Ook de UNHCR heeft laten weten de Bulgaarse regering ondersteuning te gaan bieden bij het behandelen en de opvang van asielzoekers.

Als Nederland bijvoorbeeld Syrische asielzoekers op grond van het Dublin-verdrag overdraagt aan andere lidstaten moet het vertrouwen er zijn dat zij in dat land een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang krijgen. De PvdA volgt dit nauwlettend en zal, indien nodig, de regering hierop blijven aanspreken.