4 juli 2013

Zorg om situatie Egypte

Door Michiel Servaes. ‘De PvdA is bezorgd over de situatie in Egypte. Zoals velen die de ontwikkelingen in het land en in de rest van de Arabische wereld de laatste jaren met grote betrokkenheid volgden, gaat de situatie gaat me erg aan het hart. Het militaire ingrijpen van gisteren betekent een forse tegenslag voor de prille Egyptische democratie. Los van de kritiek op de regering-Morsi en de luide roep van de bevolking om verandering, onder meer op het Tahrir plein, is een coup natuurlijk een stap die wij altijd afkeuren.

De situatie die nu ontstaan is, is onduidelijk en gevaarlijk. Het land is verdeeld en het is niet te voorzien hoe de verschillende partijen zullen reageren. We staan volledig achter de oproep van minister Timmermans aan het Egyptische leger en de vandaag aangestelde interim-president ‘om de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen en de richtingenstrijd via democratische middelen te laten verlopen.’ We veroordelen alle gewelddaden ten zeerste en leven mee met de families van de slachtoffers.

We dringen er bij alle partijen op aan om met elkaar in gesprek te gaan, in het belang van Egypte en als onderdeel van de spoedige terugkeer naar het democratische proces. Vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van meningsuiting en respect voor mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, dat verdient de Egyptische bevolking.’

Door Michiel Servaes, Tweede Kamerlid PvdA