Wereldleiders willen klimaat redden, CDA wil boren naar schaliegas