24 april 2013

Weer conflictgrondstoffen van Europese markt

De Partij van de Arbeid wil dat minister Ploumen zich gaat inzetten om conflictgrondstoffen te weren uit Europa. Dergelijke conflictgrondstoffen, zoals coltan dat in mobieltjes wordt gebruikt, worden door strijdende partijen gebruikt om hun strijd te financieren en dragen daardoor bij aan instabiliteit in de landen waar de grondstoffen gevonden worden.

Veel arme landen zitten in een vicieuze cirkel van geweld en armoede. Paradoxaal genoeg dragen hun natuurlijke rijkdommen daar vaak aan bij, omdat deze gebruikt worden om de verschillende strijdende partijen te financieren. Door het verbieden van de import nemen we de markt voor illegale conflictgrondstoffen weg en stimuleren we eerlijke grondstoffenwinning die bijdraagt aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Op dit moment is het voor overheden lastig om te bepalen of bepaalde grondstoffen zijn gebruikt om gewapende strijd te financieren. De PvdA wil daarom dat in Europees verband bedrijven worden verplicht zichtbaar te maken of zij mogelijk conflictgrondstoffen gebruiken. Het toch invoeren van illegaal gewonnen conflictgrondstoffen wordt dan strafbaar. De bedrijven die deze grondstoffen naar Europa halen kunnen hun handen niet in onschuld wassen. Als je in die handel zit heb je ook een zorgplicht om te controleren of je handelswaar wel deugt.

Wat de PvdA betreft moet Nederland binnen Europa een leidende rol oppakken op dit onderwerp. De PvdA wijst daarbij ook naar het voorbeeld van illegaal gekapt hout, dat sinds begin dit jaar verboden is om in te voeren en strafbaar is als je dit toch doet.

De PvdA doet haar voorstellen tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over de Afrikaanse Grote Merenregio. Een van de conflictgebieden die daar aan de orde komt is Congo: een hofleverancier van conflictgrondstoffen zoals tin en coltan.

Marit Maij, lid Tweede Kamer, woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Internationale handel, Asiel en Migratie