24 april 2013

Wat wil jij met Europa?

Vandaag lanceert de Partij van de Arbeid de website www.watwiljijmeteuropa.nl. Hier kun je jouw mening geven over een ander en beter Europa. Deelnemers kunnen ook de ideeën van anderen rangschikken. De beste voorstellen maken kans om opgenomen te worden in ons programma voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2014.

Dus als jij goede ideeën hebt over zaken waar Europa volgens jou meer, minder of gewoon helemaal niets aan moet doen, laat dan van je horen. Of je nu lid bent of niet.

Europese samenwerking is cruciaal voor ons land en het continent. De afgelopen jaren is er veel gesproken over Europa. Deze verkiezingen gaan over hoe het Europa van de toekomst eruit zou moeten zien. Samen kunnen we bepalen wat we nationaal willen blijven doen en wat we beter via Europese samenwerking kunnen regelen.

Daarom ben ik trots dat ik de commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven, mag voorzitten. De PvdA mag zelfbewust uitstralen dat je alleen door Europese samenwerking financiële markten kunt beteugelen, een duurzaam energie- en klimaatbeleid kunt ontwikkelen en veiligheid en vrede kunt garanderen. Op die manier bouwen we aan een sterker en socialer Europa voor ons en onze kinderen.

De site www.watwiljijmeteuropa.nl is vanaf vandaag online. Tot en met 28 mei kun je online ideeën aanleveren. Vanaf 29 mei tot en met 2 juni kunnen mensen vervolgens stemmen op de beste ideeën. De ideeën met de meeste stemmen staan centraal op het Europafestival op 8 juni. De indieners van deze ideeën worden uitgenodigd deze persoonlijk toe te lichten. Dus doe mee, denk mee, en schroom vooral niet om mensen te mobiliseren op jouw idee te stemmen!

#watwiljij