Door op 4 december 2013

Vredesproces Midden-Oosten ondersteunen

Nederland moet de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen steunen en beide partijen aanmoedigen tot het zetten van volgende stappen. Premier Rutte, ministers Frans Timmermans en Lilianne Ploumen en een uitgebreide handelsdelegatie bezoeken komend weekend de Palestijnse Gebieden en Israël. Een goede zaak en prima timing.

Eerder dit jaar besloten beide partijen opnieuw met elkaar om tafel te gaan zitten. Doel is een definitieve vredesregeling op basis van een tweestatenoplossing. Voorlopig lijkt de voortgang beperkt, maar zowel Israël als de Palestijnen zeggen de onderhandelingen als enige optie en mogelijk laatste kans op vrede te beschouwen.

Voor de Nederlandse delegatie is het verstandig om goede contacten met zowel Israël als de Palestijnen te onderhouden. De bilaterale samenwerkingsfora die het kabinet tijdens de reis wil lanceren, waarin ook contacten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gelegd, passen in die benadering. Het programma van het bezoek zit sowieso goed en gebalanceerd in elkaar en staat in scherp contrast met het eenzijdige pro-Israël beleid zoals dat onder Rutte I gevoerd werd.

In de Kamer heb ik vorige week betoogd dat ook moeilijkere onderwerpen in de gesprekken aan de orde moeten komen. Zo leidden aankondigingen van nieuwe nederzettingen – in strijd met het internationaal recht – al bijna tot een vroegtijdig einde van de onderhandelingen. Ook blijft Israël de economische ontwikkeling van de Palestijnse Gebieden frustreren en zijn er kritische rapporten over de wijze waarop minderjarigen in Israëlische detentie behandeld worden. Aan Palestijnse zijde dient onder meer de zorg over de grote kloof tussen de Westbank (Fatah) en de Gazastrook (Hamas) ter sprake te komen.

De laatste dagen verschenen er in de pers berichten dat Israëlische bedrijven die gevestigd en/of actief zijn in de bezette gebieden deel zullen nemen aan het nieuwe samenwerkingsforum. Dat zou in strijd zijn met zowel Europese afspraken als met ons nationale ontmoedigingsbeleid. In EU-verband is immers afgesproken dat bij het aangaan van iedere samenwerking met Israël ondubbelzinnig en expliciet bepaald moet worden dat de overeenkomst niet van toepassing is op de bezette gebieden. De Nederlandse overheid ontmoedigt daarnaast actief bedrijven om zaken te doen met de nederzettingen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat door ‘matchmaking’ in het forum het tegenoverstelde bereikt zou worden.

Een vertegenwoordiger van de Palestijnse autoriteit noemde de vermeende deelname van bij de nederzettingenindustrie betrokken bedrijven ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’. Een logische en terechte reactie. Samen met andere partijen heb ik om opheldering gevraagd . Ik hoop oprecht dat de kwestie rechtgezet gezet kan worden voordat de delegatie naar het Midden Oosten afreist. Nederland streeft naar Europese samenwerking, bevordering van de internationale rechtsorde en de best mogelijke relaties met beide partijen in het hervatte, maar broze vredesproces. Van alles wat daar tegenin gaat moeten we ons verre houden.

Update 5-12: Inmiddels heeft het kabinet de gevraagde opheldering gegeven. In antwoord op Kamervragen worden twee voor de PvdA-fractie belangrijke zaken naar voren gebracht.

Ten eerste dat bedrijven met vestigingsplaats of zakelijke activiteit in de nederzettingen, alsook Nederlandse bedrijven die met dergelijke bedrijven in contact willen treden, uitgesloten worden van deelname aan de match-making in het kader van het bilaterale samenwerkingsforum met Israël.

Ten tweede dat Israëlische en Palestijnse autoriteiten ook formeel geïnformeerd zijn dat het ontmoedigingsbeleid van toepassing is op het samenwerkingsforum en dat Nederland van mening is dat de gebieden geannexeerd door Israël na 1967 niet onderdeel worden geacht van het Israëlisch grondgebied.