Door op 29 november 2016

Voor goed werk, wereldwijd

Vandaag sprak de Tweede Kamer steun uit om voor een aantal PvdA-voorstellen om de Nederlandse inzet voor goed werk wereldwijd te versterken. Ik ben daar erg blij mee want de strijd tegen uitbuiting en voor goede arbeidsomstandigheden komt uit het hart van onze beweging. Juist in een tijd waarin ons leven meer en meer verweven raakt met de rest van de wereld mogen we die strijd niet uit het oog verliezen.

Daarom heb ik namens de PvdA tijdens het debat over de begroting Buitenlandse Zaken twee miljoen euro extra gevraagd voor het mensenrechtenfonds ter bevordering van sociale rechten en het steunen van vrije vakbonden. Vakbonden strijden niet alleen voor fatsoenlijke werkomstandigheden, maar spelen maatschappelijk vaak ook een essentiële rol. Bijvoorbeeld in Tunesië waar de vakbond als lid van het ‘nationale dialoogkwartet’ vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede won.

Ook werd een motie van de PvdA aangenomen die oproept om meer te doen om de uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar te stoppen. De situatie van deze mensen, die onder meer bouwen aan de stadions voor het WK-voetbal in 2022, is nog altijd schrijnend. Met onze motie roepen we de regering op een formele klacht tegen Qatar bij de internationale arbeidsorganisatie (ILO) te steunen. We vragen de regering tevens het FNV-initiatief te steunen om wereldvoetbalbond FIFA op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Tenslotte vinden we dat je als land alleen geloofwaardig bent wanneer je ook zelf doet waartoe je anderen oproept. Daarom hebben we de regering per motie aangespoord om nog voor het eind van deze kabinetsperiode het protocol bij het VN-Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten te ratificeren. Dit protocol voorziet in individueel klachtrecht en werd al in 2009 door Nederland ondertekend. Hoogste tijd dus om de daad bij het woord te voegen!