Door op 12 oktober 2015

Vluchtelingen opvangen én oplossingen bieden voor terechte zorgen

De opvang van duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vraagt veel van Nederland. We moeten deze vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken bij de problemen die hierbij komen kijken. Problemen met het organiseren van voldoende opvang, problemen met het opnemen van mensen uit een ander land en een toenemende druk op de beschikbare woningen. Dat vraagt om politieke oplossingen.

Overal in Nederland zijn mensen druk bezig met de opvang van vluchtelingen. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en de verantwoordelijke instanties lukt het tot nu toe telkens om mensen een veilig dak boven hun hoofd te bieden. Nederland is het enige land in Europa waar vluchtelingen niet op straat hoeven te slapen. En tegelijkertijd leven er veel zorgen, ook bij mij.

Nederland kan niet alle vluchtelingen in z’n eentje opvangen. Daarom is het van belang dat we samen met de andere Europese landen opvang gaan organiseren en dat we ervoor zorgen dat minder mensen de noodzaak tot vluchten voelen. 98% van de vluchtelingen zit nu in erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp in een van de buurlanden. In die kampen is er geen onderwijs voor de kinderen, geen gezondheidszorg en geen kans op een baan. Op een gegeven moment zien veel vluchtelingen geen andere uitweg dan de oversteek naar Europa te wagen. Daarom moet Europa en de rest van de wereld veel meer geld vrijmaken voor een menswaardige opvang in deze aangrenzende landen. Zo voorkomen we dat mensen in gammele bootjes de oversteek wagen en zorgen we dat Nederland en Europa de hoeveelheid mensen die een veilig heenkomen zoeken ook aankunnen.

De vluchtelingen die hier al zijn, moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal en de Nederlandse omgangsnormen leren. Op die manier kunnen ze meedoen in de samenleving. En we stellen ook grenzen: kindbruidjes zijn niet acceptabel en wie geweld pleegt, hoort niet in Nederland thuis. Ook praktisch moet er nu snel veel gebeuren. Er moeten veel extra huizen komen. Niet alleen voor vluchtelingen, maar juist ook voor al die mensen die nu al jaren op een wachtlijst staan. Zodat iedereen een betaalbare woning kan vinden. Daarnaast willen veel Nederlanders met alle liefde vluchtelingen opnemen, maar kunnen ze vaak geen grootschalige opvang van 600 bedden of meer aan. Een dergelijke groot opvangcentrum in een klein dorp betekent nogal wat. Daarom vinden wij dat er ook kleine opvanglocaties, met 50 of 100 bedden, mogelijk moeten zijn.

Wij voelen allemaal de pijn van de mensen die gevlucht zijn voor het geweld in hun eigen land. En we voelen ook allemaal de plicht deze mensen een veilig dak boven hun hoofd te bieden. Tegelijkertijd is het een ingewikkelde opgave waar we voor staan en moeten we oplossingen bieden voor de terechte zorgen die we allemaal voelen. Alleen maar schreeuwen dat het niet deugt of alleen maar de problemen wegredeneren is geen oplossing. Met elkaar de schouders eronder zetten, is dat wel.