Door op 10 september 2015

Veilige opvang en perspectief voor vluchteling

We moeten alles doen wat mogelijk is om aan hen die oorlog en vervolging ontvluchten een veilig heenkomen en nieuw perspectief te bieden. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa.

Spreektekst Samsom bij debat over gemeenschappelijk asielbeleid in Europa, 10 september 2015 – Gesproken woord geldt.

Vorige week stond ik hier met een hartenkreet. Het moet afgelopen zijn. In ons Europa sterven geen kinderen tijdens een wanhopige overtocht. In ons Europa verkommeren geen gezinnen op Hongaarse stations. In ons Europa van rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid ontfermen we ons over hen die bescherming nodig hebben en geven we een gezamenlijk antwoord op de oorzaken van de vluchtelingenstroom.

Dat Europa is nog ver weg. Beschamend ver weg.

Maar het komt dichterbij. Gisteren presenteerde de Europese commissie een pakket dat de basis moet vormen voor een gezamenlijk antwoord van 28 lidstaten. Een antwoord dat met grote urgentie moet worden gegeven. Nederland moet daarbij een voortrekkersrol vervullen.

De Partij van de Arbeid is daarom blij met de uitgebreide brief van het kabinet. Een welkome poging om niet alleen met grote snelheid de acute problemen op te lossen maar ook verder te kijken naar de lange termijn.

Het acute antwoord gaat over de vluchtelingenstroom die nu dóór Europa trekt. Met schrijnende situaties op de Griekse eilanden, de oneuropese vijandigheid in Hongarije, een vrachtwagen met omgekomen vluchtelingen in Oostenrijk. Laat dat alsjeblieft ophouden. Dat kan door met grote snelheid Europese hulp te bieden voor opvang aan de overbelaste grenzen van Griekenland, Italië en Hongarije. En door een rechtvaardige verdeling van de asielstroom. Niet langer het Europa van ieder voor zich. Maar een gezamenlijke benadering. Iets waar de PvdA al langer voor pleit.

Terecht merkt het kabinet op dat na deze stap die de ergste nood oplost, eigenlijk een structurelere aanpak de voorkeur verdient. Waarin er echt één Europees asielbeleid komt. Wij steunen die gedachte van harte. Ik wijs er wel op dat zo’n aanpak verplichtingen in Nederland schept. Opvang, integratie en huisvesting van deze nieuwe mensen zal goed moeten worden geregeld.

Maar een antwoord op de vluchtelingenstroom ín Europa is nog geen antwoord op de vluchtelingen náár Europa. Een herverdeling van vluchtelingen vanaf Kos, had de dodelijke reis van het jongetje Aylan náár Kos niet voorkomen. Daarvoor is meer nodig. Daarvoor moeten we de grootste groep vluchtelingen, zij die zich in de directe nabijheid van Syrië, in Turkije, Libanon en Jordanië beving, bijstaan. Hen perspectief bieden.

Het voorstel om meer te investeren in veilige opvang in de regio is niet nieuw. Maar wordt deze keer met meer kracht gedaan door het kabinet. Niet alleen gericht op veiligheid en opvang, maar ook op perspectief, onderwijs, werk. En dat werd hoog tijd. Belangrijker nog is het voorstel om de mogelijkheden voor asielaanvragen in Europa vanuit de regio structureel te vergroten. Dat kan een belangrijk element zijn in het ontmantelen van de mensensmokkel.

Het kabinet schetst daarbij een perspectief, dat van het creëren van veilige derde landen, waarvan ze terecht aangeeft dat het niet eenvoudig te bereiken zal zijn omdat er vergaande afspraken, veel geld en de volledige inzet van ons buitenlands instrumentarium voor nodig zal zijn. Maar ook hier geldt dat een gezamenlijke Europese aanpak het verschil kan maken. En ik constateer dan ook met tevredenheid dat de Europese Commissie deze aanpak gisteren ondersteunde en nota bene als een van de prioriteiten benoemt in haar werkprogramma voor 2016.

Voorzitter, mijn fractie steunt de inzet van het kabinet en hoopt dat we zo snel mogelijk werk kunnen maken van de diverse onderdelen ervan. Zodat we de waarden van Europa weer recht doen. Maar veel belangrijker, zodat we alles doen wat mogelijk is om aan hen die oorlog en vervolging ontvluchten een veilig heenkomen en nieuw perspectief te bieden.