Door Agnes Jongerius op 3 februari 2015

Utrecht en Europa: de een kan niet zonder de ander

Ook in de Provinciale Staten verkiezingen speelt Europa een rol. “De toenemende verbinding tussen provincies en Europa laat zien dat we grote problemen alleen het hoofd kunnen bieden door samen op te trekken. Europa telt op dit moment 25,7 miljoen werklozen. Het is bittere noodzaak om nu zo snel mogelijk te investeren en banen te scheppen. 

Als de jongste van acht kinderen ben ik geboren in De Meern, een dorp grenzend aan de stad Utrecht. Door de week werk ik in Brussel, maar ik woon nog steeds met mijn man in Utrecht. Deze twee steden lijken misschien heel verschillend, maar ze hebben meer en meer met elkaar te maken. Als provincie moet Utrecht rekening houden met regels en wetten die hun oorsprong vinden in Brussel. Europa vertrouwt erop dat Utrecht zijn werk doet als het gaat om de uitvoering en de handhaving van die regels. Denk daarbij aan de Europese milieunormen en regels voor aanbesteding en staatssteun. Maar Europa draait niet alleen om regels. De toenemende verbinding tussen provincies en Europa laat zien dat we grote problemen alleen het hoofd kunnen bieden door samen op te trekken.

Investeren in een Europa dat werkt

Europa telt op dit moment 25,7 miljoen werklozen. Achter dit pijnlijk hoge getal schuilen helaas evenveel persoonlijke drama’s. Het is daarom een bittere noodzaak om nu zo snel mogelijk banen te scheppen. In Utrecht, in Nederland en in Europa: want economische ontwikkeling en groei van werkgelegenheid overstijgen de grenzen van land of provincie.

Een eerste stap daarvoor is het onlangs gepresenteerde investeringsprogramma van de Europese Commissie. Het investeringsprogramma, dat nu ter tafel ligt, breekt gelukkig met de traditie van liberale en conservatieve politici. Het gaat niet langer alleen om het beteugelen van de overheidsschuld. Maar de uitwerking van het investeringsprogramma kan en moet beter.

De investeringen moeten de economie aanzwengelen, zodat er extra banen bij komen. Als vicevoorzitter van de commissie Sociale zaken in het Europees Parlement zal ik de Europese Commissie hieraan blijven herinneren. De commissie-Juncker/Timmermans kan dit echter niet alleen. Het vereist ook inspanningen van de lidstaten en provincies. Ook Utrecht kan hier een bijdrage leveren, door samen te kijken hoe voorgenomen investeringsplannen kunnen bijdragen aan extra werkgelegenheid in de regio.

Wil je meer weten over het werk van de PvdA-Europarlementariërs in Brussel?

Kijk dan op de facebookpagina. Of volg ze op twitter @pvdaeuropa.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius