Door op 8 april 2014

Tussen wanhoop en veerkracht – bezoek aan Syrisch vluchtelingenkamp

Samen met internationaal secretaris Kirsten Meijer bezocht ik vorige week het vluchtelingenkamp Za’atari in Noord-Jordanië, vlak bij de Syrische grens. Het kamp bestaat een kleine twee jaar en biedt onderdak aan zo’n honderdduizend Syriërs, veelal vrouwen en kinderen.

Duizelingwekkende cijfers
Lopend door het kamp – stoffige kiezelpaadjes, eindeloze rijen witte VN-tenten, zelf gegraven greppeltjes – krijg ik een beeld bij de duizelingwekkende cijfers van drie jaar burgeroorlog: 150.000 doden, 9 miljoen mensen op de vlucht. Jordanië heeft inmiddels 700.000 Syriërs opgevangen, Libanon meer dan een miljoen; respectievelijk 10% en 25% van de eigen bevolking. De bereidheid om op deze schaal onderdak te bieden is bewonderenswaardig, maar brengt ook risico’s met zich mee voor de stabiliteit van de gastlanden.

Veel perspectief op terugkeer is er niet nu het conflict niet alleen militair maar ook diplomatiek muurvast lijkt te zitten. De stroom vluchtelingen zal hoe dan ook voorlopig niet ophouden. “Alleen gisteren hadden we al 800 nieuwkomers”, vertelt een VN-medewerker. Binnenkort wordt een tweede kamp in Azraq geopend dat opvang aan nog eens 50.000 Syriërs moet bieden. Veel vluchtelingen zoeken daarnaast particulier onderdak. Dat heeft geleid tot huurstijgingen en watertekorten.

Veerkracht
Naast alle uitzichtloosheid vallen gelukkig ook positieve dingen op. Om te beginnen de enorme inzet en daadkracht van de medewerkers van de VN en andere hulporganisaties. De Nederlandse coördinator van Za’atari, Iris Blom, vertelt vol passie hoe de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR erin geslaagd is de voorzieningen in het kamp aanzienlijk te verbeteren. De sleutel ligt volgens haar bij de invloed en mogelijkheden die aan de vluchtelingen zelf gegeven wordt.

Dat blijkt wanneer we even later door de hoofdstraat, de “Champs-Élysées”, van het kamp lopen. In kleine containers zitten geïmproviseerde winkels, koffiezaakjes en bakkerijtjes. Het zegt iets over de veerkracht van de bewoners. Ondanks alles, proberen ze er het beste van te maken. Ook de kinderen die met hun lichtblauwe rugzakjes net van één van de kampschooltjes terugkomen, geven de indruk dat het leven voor hen gelukkig niet stilstaat.

De uitdaging voor de VN is nu de omschakeling te maken van klassieke noodopvang naar een meer permanente situatie – een tijdelijke stad. Er wordt gewerkt aan betere watervoorziening, vormen van zelfbestuur en samenwerking met Jordaanse buurgemeenschappen. Mogelijk zal de Wereldbank hier het stokje van UNHCR overnemen. Vanuit Nederland hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Amsterdam al hulp en expertise aangeboden.

Blijven steunen
Het bezoek aan Za’atari maakt voor mijzelf nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om de Syrische vluchtelingen, de gastvrije buurlanden en de hardwerkende hulporganisaties te blijven steunen. Deze humanitaire ramp aan de rand van Europa is van een ongekende omvang. Het zal bovendien nog enige tijd duren voor de stabiliteit in Syrië en de regio terugkeert. Terecht dus dat de Nederlandse regering ruimhartig bijdraagt. Met alle onmacht die we bij de gruwelijke burgeroorlog voelen, is dat wel het minste dat we kunnen doen. In de Tweede Kamer pleiten we daarom voor handhaving en zo nodig ophoging van de noodhulp voor Syrië.

Wie zelf steun aan de vluchtelingen wil geven: binnenkort (29/30 mei) vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Deze vijfde editie van de nachtelijke voettocht staat geheel in het teken van de humanitaire crisis in Syrië. Sluit je aan bij het Team PvdA en Jonge Socialisten of sponsor één van de deelnemers. Met het geld dat de lopers ophalen kan Stichting Vluchteling noodhulp bieden aan slachtoffers van de burgeroorlog.

Door Michiel Servaes, Tweede Kamerlid PvdA