23 augustus 2013

To Russia with love

Door Keklik Yücel. ‘De afgelopen maanden was Rusland maar al te vaak in het nieuws vanwege mensenrechtenschendingen van minderheden en het inperken van de vrijheid van meningsuiting van journalisten. Wij hebben deze praktijken vanaf het begin af aan afgekeurd en hebben hier ook aandacht voor gevraagd tijdens de botenparade van de Canal Parade. Liefde en geaardheid zijn geen politiek of propaganda maar draaien om menswaardigheid. Wij zullen de situatie in Rusland aan de kaak blijven stellen, net zo lang totdat de anti-homowetgeving van tafel is en de mensenrechtenschendingen zijn opgehouden. Daarom zullen wij aanstaande zondag aanwezig zijn op het Museumplein, bij de manifestatie ‘To Russia With Love’, om onze solidariteit te tonen aan LHBT’s in Rusland.

Deze manifestatie wordt georganiseerd door COC Nederland en Pride United naar aanleiding van het door de Russische staat georganiseerd ‘Constellation of Russia‘, dezelfde avond. Met dat concert willen de Russen de ‘schoonheid en diversiteit’ van hun land laten zien. Dit staat naar ons idee in scherp contrast met de mensenrechtenschendingen en anti-homowetgeving in Rusland.’