Door op 18 november 2015

Terroristen bestrijden en mensen in nood helpen

Nu bijna een week na de aanslagen in Parijs overheersen verschillende emoties. We zijn verdrietig nu de onschuldige slachtoffers namen krijgen. We maken ons zorgen als we zien dat voetbalwedstrijden worden afgelast en terroristen mogelijk nog vrij rondlopen. We zijn woedend dat in Syrië en Irak ISIS nog meer strijders worden opgeleid. We zijn vastberaden om onze samenleving te verdedigen tegen idioten die aanslagen plegen.

Niet alleen in Syrië woedt een gruwelijk en complex conflict. Rond heel Europa is een ring van instabiele landen ontstaan als gevolg van de vele vluchtelingen, de invloed van Poetin’s Rusland of de sobere nasleep van de Arabische lente. Deze landen moeten we extra steunen om te voorkomen dat nieuwe conflicten ontstaan én bij de acute opvang van vluchtelingen. Daarom heb ik vandaag, samen met mijn collega Han ten Broeke van de VVD, voorgesteld om voor beide doelen extra geld vrij te spelen.

Met bijna 15 miljoen euro willen wij een fonds (pdf) opzetten om stabiliteit te creëren in landen aan de zuid- en oostgrens van Europa die te maken hebben met terreurdreiging of oorlogen. Daarmee kunnen we voorkomen dat we achter de feiten aanlopen, zoals we nu nog te vaak laten gebeuren. Terwijl we het probleem juist bij de bron moeten aanpakken. Voorkomen dat stabiele samenlevingen onder druk komen te staan. Een goed voorbeeld is Tunesië waar maatschappelijke organisaties een sleutelrol speelden bij de democratische transitie van dat land. Om dat soort initiatieven te ondersteunen stellen we nu een speciaal fonds voor ‘regionale partnerschappen’ voor.

Naast dit fonds trekken PvdA en VVD samen ook nog 20 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen. Daarmee steunen we VN-vluchtelingenorganisaties die zich bezighouden met opvang, onderwijs, voedselhulp en bescherming van vrouwen en kinderen. Zodat in de omringende landen van Syrië duizenden extra vluchtelingen kunnen worden geholpen.

De gevolgen van burgeroorlog en terrorisme zijn voor veel mensen op de wereld al dagelijks merkbaar. Sinds de vluchtelingenstromen en aanslagen in Parijs, komt dit ook voor ons in Nederland, heel dichtbij. De urgentie om de handen ineen te slaan om terroristen te bestrijden en mensen in nood te helpen is daarmee alleen maar toegenomen.