Stop sociale fraude in Europa: introduceer het IBAN-nummer voor werknemers

Door Agnes Jongerius op 18 april 2018

Werknemers blijven berooid achter wanneer blijkt dat foute werkgevers geen sociale premies hebben afgedragen. Dat gebeurt wat mij betreft te vaak. Vaak gaat het dan om werknemers die een contract hebben in een lidstaat en aan het werk zijn in een andere lidstaat. Wat mij betreft kan de Europese Commissie dan ook geen dag langer wachten met het voorkomen van deze sociale fraude. Daarom zeg ik: stop de sociale fraude in Europa, introduceer het IBAN-nummer voor werknemers.

De werkplek. Voor veel mensen de plek waar ze het grootste deel van de dag doorbrengen. Soms dichtbij huis, soms in een ander land. De laatste groep werknemers is groeiende in Europa. Regelmatig komt het voor dat mensen met lege handen staan. Wanneer er geen sociale premies zijn afgedragen hebben werknemers geen recht op een goed sociaal vangnet: niet in de lidstaat waar zij gewerkt hebben, maar ook niet in het thuisland. Dat kan ik niet accepteren.

De sociaal democratische fractie in het Europees Parlement dringt er dan ook al geruime tijd bij de Europese Commissie op aan dat er een sociale zekerheidskaart komt. Dit nummer moet voor werknemers en arbeidsinspecties eenvoudig inzicht geven of, waar en wanneer er premies worden afgedragen. In de toekomst zou het zelfs inzicht kunnen bieden in opgebouwde aanspraken, zoals het pensioen. Voor werknemers die in meerdere lidstaten hebben gewerkt biedt dit een goed totaaloverzicht.

Als wij Europese betalingen via IBAN-accounts kunnen regelen, dan moet een sociaal zekerheidsnummer ook kunnen

De Europese Commissie, die tijdens de sociale top in het Zweedse Göteborg plechtig de Europese Pijler van sociale rechten afkondigde, omarmde het plan voor het sociaal zekerheidsnummer. Echter, de komst is door Eurocommissaris Thyssen uitgesteld. De vraag is of de uitwerking van de sociale zekerheidskaart nog voor de verkiezingen van mei 2019 wordt afgerond. Ik zou het onbegrijpelijk vinden als we deze deadline niet halen. Als wij Europese betalingen via IBAN-accounts kunnen regelen, dan moet een sociaal zekerheidsnummer ook kunnen. Daarom roep ik de Commissaris op om het IBAN-nummer voor werknemers zo snel mogelijk te introduceren.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius