Stop de moderne slavernij binnen de Europese Unie

Door Agnes Jongerius op 18 april 2018

Wie denkt dat werkslaven alleen in Verweggistan worden ingezet komt bedrogen uit. Deze week concludeerde de groep van mensenhandel-experts van de Raad van Europa namelijk dat de handel in mensen om hen als goedkope arbeidskrachten in te zetten in diverse EU-lidstaten toeneemt. Daarom heb ik aan de lidstaten (Europese Raad) vragen gesteld hoe zij deze mensonterende omstandigheden willen aanpakken, want de strijd tegen moderne slavernij mogen wij nooit opgeven.

In Polen zijn Noord Koreaanse- slaven actief in de scheepsbouw

België, Portugal, Cyprus en Groot-Brittannië. Het zijn deze landen waar de handel in werkslaven het afgelopen jaar is toegenomen volgens de experts. Het gaat voornamelijk om mannen die actief zijn in de land- en tuinbouwsector, de bouw of de visserij. Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van werkslavernij in de zorgsector. Toch gaat het mij niet alleen om deze lidstaten, maar om de Europese Unie als geheel. Zo concludeerde de Stichting FairWork dat Poolse vrouwen in Nederland onvoldoende beschermd zijn tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. In Polen zijn Noord Koreaanse- slaven actief in de scheepsbouw. De slavenarbeid is een breed probleem waar ik mij diep voor schaam.

De experts geven een aantal aanbevelingen die ik geheel onderschrijf, zoals een nauwere samenwerkingen tussen overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze misstanden zijn namelijk niet alleen een zaak van vakbonden. Ook werkgevers die fatsoenlijk omgaan met hun personeel ondervinden oneerlijke concurrentie door hun foute ‘vakbroeders’. De coördinerende rol van overheden is essentieel. Daarom ben ik benieuwd hoe de lidstaten deze mensonterende omstandigheden verder gaan aanpakken.

De EU zou naar mijn mening een rolmodel moeten zijn hoe het eerlijk en fatsoenlijk omgaat met werknemers

De EU is dé voorvechter van het bevorderen en beschermen van mensenrechten en arbeidsrechten in de wereld. De EU zou naar mijn mening een rolmodel moeten zijn hoe het eerlijk en fatsoenlijk omgaat met werknemers. Ik verwacht dan ook dat de lidstaten met een aanpak komen hoe zij deze slavenarbeid binnen onze grenzen gaat aanpakken, want moderne slavernij is niet normaal.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius