Stop de cowboys van de Europese arbeidsmarkt, verwelkom de Europese arbeidsinspectie

Door Agnes Jongerius op 13 maart 2018

”Foute werkgevers maken misbruik van het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie, waardoor er nog dagelijks werknemers worden uitgebuit”

Foute werkgevers maken misbruik van het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie, waardoor er nog dagelijks werknemers worden uitgebuit. Alleen een efficiënte Europese arbeidsinspectie kan hier een einde aan maken. Daarom verdient het voorstel van de Europese Commissie onze steun. De inspectie moet ervoor zorgen dat de arbeidsinspecties van de verschillende landen beter samenwerken en dat grensoverschrijdende wantoestanden worden aangepakt.

De Europese arbeidsmarkt kent helaas cowboys. In Nederland werd dit pijnlijk zichtbaar tijdens de bouw van de A2-tunnel bij Maastricht. Zuid-Europese werknemers werden door een Iers bedrijf uitgeleend aan de Nederlandse bouwers van de tunnel. De buitenlandse werknemers werden mogelijk onderbetaald en maakten te lange werkdagen. Uiteraard is dit verwerpelijk, omdat het uitbuiting, oneerlijke concurrentie tussen werknemers en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt. Echter, voor arbeidsinspecties is het lastig dergelijke schijnconstructies aan te pakken, omdat er meerdere Europese spelers bij betrokken zijn. De bevoegdheden van de inspecties stoppen bij de grens.

”De samenwerking over de grens tussen arbeidsinspecties om deze wantoestanden aan te pakken kan beter.”

De samenwerking over de grens tussen arbeidsinspecties om deze wantoestanden aan te pakken kan beter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afdwingen van het recht op gelijk loon voor gelijk werk of toegang tot sociale zekerheid. De Europese arbeidsinspectie kan de spil zijn in een betere samenwerking tussen de lidstaten. Ook kan het de lidstaten aanmoedigen om onderzoeken te starten naar schijnconstructies. Weigert de lidstaat, dan moet dit worden verantwoord. Daarnaast wordt het agentschap een vraagbaak voor werknemers en werkgevers als het gaat om de verschillende rechten en plichten bij grensoverschrijdende arbeid en sociale zekerheid. De Europese Commissie creëert dan een welkome aanvulling op de bestaande arbeidsinspecties. Het is niet voor niets dat Europese vakbonden pleiten voor een dergelijke grensoverschrijdende autoriteit.

”Het ongebreidelde geloof in de vrije markt in de Europese Unie moet plaatsmaken voor zicht op de realiteit.”

Het ongebreidelde geloof in de vrije markt in de Europese Unie moet plaatsmaken voor zicht op de realiteit. Die realiteit is dat foute werkgevers misbruik maken van het vrij verkeer van werknemers. Arbeidsinspecties van de lidstaten zijn onvoldoende bij machte om die grensoverschrijdende misstanden effectief aan te pakken en kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij moeten voorkomen dat bijvoorbeeld bouwvakkers via foute werkgevers van Europese bouwplaats naar Europese bouwplaats trekken. De Europese arbeidsinspectie is dan ook een goede stap naar een fatsoenlijke en eerlijke Europese arbeidsmarkt.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Lees meer >> 

Meer over Agnes Jongerius