6 maart 2016

Stemmen voor vrede en stabiliteit

Op 6 april gaat Nederland naar de stembus over het samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Als initiatiefnemer van de referendumwet zijn we trots op dit raadplegende referendum. En we roepen iedereen op om vóór het verdrag te stemmen: voor vrede, voor stabiliteit en voor democratie. Bekijk ook onze speciale website hierover.

Marit Maij en Paul Tang lichten toe waarom de PvdA vóór is.

‘Deze week spraken we in het Europees Parlement en in de Tweede Kamer de mensen áchter het verdrag: Oekraïense parlementariërs die op bezoek waren om hun verhaal te doen. En dat waren aangrijpende verhalen. Ze hadden vaak zelf op het Maidan-plein gestaan, niet zelden met gevaar voor eigen leven. Ze stonden op dat plein met heldere ambities: zelfbeschikking en het overnemen van Europese waarden in de samenleving: “Een ideaal van stabiliteit, vrede en democratie en tegen de grillen van Poetin. We willen zelf beslissen wat we doen, zonder bang te hoeven zijn voor Russische represailles.”

Er was nuchterheid over een toetreding tot de Europese Unie. Dat zit er namelijk echt niet in, en, zo zeiden de parlementariërs, dat is ook absoluut niet de insteek. Het verdrag gaat over vrede en stabiliteit aan de grenzen van Europa, en over de onafhankelijkheid van Poetin. Over mensen zoals wij allen, die niet meer dan vrijheid willen. Het gaat over rechten voor minderheden, over de strijd tegen corruptie en tegen de machtige oligarchen.

De verhalen van de tegenstanders van dit samenwerkingsverdrag zijn legio, origineel, maar vaak feitelijk onjuist. Dat is lastig discussiëren. We kunnen namelijk niet op basis van desinformatie en onderbuikgevoelens 45 miljoen Oekraïners straffen. En Poetin belonen.

De PvdA heeft daarom een website gemaakt met feitelijke informatie, met argumenten waarom de PvdA voorstander is van dit verdrag. Bekijk de website >

Het verdrag levert ons toegang tot de Oekraïense markt op en veel blangrijker: het brengt stabiliteit en veiligheid aan onze buurgrenzen dichterbij, en het bestrijdt corruptie. De Oekraïners hebben zich hiervoor inmiddels al uitgesproken, eerst via de pro-Europa-protesten op het Maidan-plein en daarna via de stembus. We kunnen en willen hen nu niet in de steek laten. In een periode van onzekerheid en spanningen aan de poort van Europa, hebben we alle welwillende krachten nodig.

Beloon daarom Poetin niet voor zijn bemoeizucht, en kom op voor de Oekraïners die vrijheid en democratie willen. Kom op 6 april naar de stembus, en stem voor!’

Door: Marit Maij, Tweede Kamerlid en Paul Tang, Europarlementariër.