Door op 9 september 2015

Staat van Unie stap richting rechtvaardiger Europa

De Staat van de Unie van Commissievoorzitter Juncker geeft de uitdagingen voor de landen van de Europese Unie voor het komende jaar goed weer: een gezamenlijk antwoord op de vluchtelingencrisis en investeren in meer banen om de nog steeds te hoge werkloosheid aan te pakken. Alleen samen kunnen de Europese landen deze sprong vooruit maken. Europa mag niet wegkijken of bang stil blijven staan. De PvdA is tevreden dat Juncker deze opdracht erkent, en sterkere economische samenwerking wil met meer aandacht voor een sociaal Europa.

Lees ook de reactie van de PvdA-fractie in het Europees Parlement >

De Unie zal tot een rechtvaardige en eerlijke verdeling van vluchtelingen moeten komen. De PvdA steunt dat initiatief. Maar de Unie moet ook rechtvaardig en eerlijk zijn voor de eigen burgers. De werkloosheid in de Unie is nog hoog. Sociale plannen en investeringen om banen te creëren zullen nu ook echt vorm moeten krijgen. In de landen waar de jeugdwerkloosheid torenhoog is, maar ook in Nederland staan er nog te veel mensen langs de kant. Ook zullen de plannen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan en een rechtvaardiger belasting speelveld in Europa te creëren meer dan plannen moeten zijn.

Economische groei in de Unie zal meer dan tot dusver een duurzame groei worden. Dat is voor de PvdA een voorwaarde. De klimaatconferentie in Parijs komt er aan. Juncker belooft dat het klimaat- en energiebeleid van de Unie vooruitstrevend zal zijn. Dat is zonder meer noodzakelijk.

De Commissie van Juncker is nu bijna een jaar aan de slag. De Commissie wil duidelijk vooruitgang boeken op de onderwerpen die de bevolking van Europa dagelijks raken. Allereest werk en eerlijke kansen, wat betekent het versterken van de sociale dimensie van de interne markt. En daarnaast solidair zijn met vluchtelingen en deze crisis samen aanpakken. Woorden zullen daden moeten worden. De Nederlandse regering kan daar vanaf 1 januari aan bijdragen als voorzitter van de Europese Unie. Deze Staat van Unie is een stap richting een socialer en rechtvaardiger Europa.