30 september 2015

S&D steunt burgerinitiatief over eerlijk transport in Europa

“Equal treatment between EU workers and companies has to become a reality”, aldus Guillaume Balas van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De leden van de S&D fractie in het Europees Parlement hebben hun steun uitgesproken voor het burgerinitiatief ‘Fair Transport Europe’. Het doel van dit initiatief is het creëren van betere werkomstandigheden en een eerlijk loon voor alle werknemers in de transportsector. Op dit moment komt het nog te vaak voor dat bedrijven gebruik maken van zogenaamde brievenbusfirma’s om regels omtrent arbeidsrecht en sociale zekerheid van de lidstaat van herkomst te omzeilen.

Het Fair Transport Europe burgerinitiatief is opgezet door 231 vakbonden in de transportsector uit alle 28 lidstaten en het wordt gecoördineerd door de Europese Transportarbeiders Federatie (EFT). De EFT zet zich door middel van dit burgerinitiatief in voor gelijke betaling van werknemers en eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Zij stelt dat het loon en de werkomstandigheden van werknemers in de transportsector gelijk moeten zijn aan de standaarden in het land waar gewerkt wordt. Dit moet bereikt worden door middel van betere EU-regelgeving en gezamenlijke handhaving van de wetgeving. De organisatoren van het Fair transport Europe initiatief hopen in de periode van september 2015 tot september 2016 ruim een miljoen handtekeningen in te zamelen om de Europese Commissie te dwingen dit onderwerp te behandelen.

S&D vicepresident Maria João Rodrigues stelt dat de S&D fractie het voortouw neemt in de strijd voor betere werkomstandigheden en eerlijke concurrentie in de transportsector in heel Europa. Daarnaast heeft zij gezegd dat de S&D fractie druk zal uitoefenen op de Europese Commissie om de wetgeving betreffende dit onderwerp te actualiseren in het licht van de veranderende realiteit. “Ik hoop dat dit burgerinitiatief succesvol zal zijn en dat het zal bijdragen aan onze inspanningen om misbruik van werknemers in de transportsector te voorkomen.” S&D woordvoerder voor arbeid en sociaal beleid, Jutta Steinruck, voegt hieraan toe dat de transportsector van fundamenteel  belang is voor het vrij verkeer van goederen en personen, maar dat misbruik van deze vrijheden niet geaccepteerd kan worden. “De interne markt mag niet functioneren ten koste van eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale rechten voor werknemers in de transportsector.” Steinruck benadrukt dat er meer effectieve arbeidsinspecties in heel Europa nodig zijn.

Ook PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius is zeer betrokken bij dit onderwerp. Zij stelde afgelopen maart al dat op den duur een Europees minimumloon voor het wegtransport onvermijdelijk is. Tot het zover is moet ervoor gezorgd worden dat de regels, die er zijn om werknemers te beschermen, worden gehandhaafd. Daarnaast wees Agnes Jongerius erop dat er binnen de Europese Unie meer oog moet zijn voor de sociale kosten van het vrij verkeer van werknemers en diensten. “Aan de ene kant is het een belangrijke pijler van de Europese samenwerking, maar aan de andere kant stroom het water nu nog te vaak naar het laagste punt.”

Meer weten over het burgerinitiatief Fair Transport Europe? Kijk dan hier voor meer informatie.

Door Jaron Liplijn, stagiair Internationaal Secretariaat PvdA