23 april 2014

S&D-fractie meest faire fractie in Europees parlement

De Socialists & Democrats fractie (S&D) in het Europees parlement heeft zich de afgelopen vijf jaar het meeste ingezet voor de belangen van ontwikkelingslanden. Dat maakte de Foundation Max van der Stoel (FMS) bekend tijdens de ‘FairKiezingswijzer’ in Nieuwspoort in Den Haag. De Partij van de Arbeid is lid van de S&D-fractie.

Europees lijsttrekker voor de PvdA, Paul Tang: ‘De markt is te dominant. De PvdA wil de bakens verzetten en juist duurzaamheid en de rechten van mensen en werknemers het volle gewicht geven.’

De PvdA vindt dat armoedebestrijding pas effectief is als er tegelijkertijd ook gewerkt wordt aan eerlijke handel, vrede en duurzaamheid. Ook pleiten we ervoor dat de EU armoedebestrijding vooral blijft richten op de armste landen en meest kwetsbare groepen zoals vrouwen, minderheden, gehandicapten en kinderen.

Fair Politics, een initiatief van de FMS, roept de S&D-fractie uit tot meest faire fractie. De organisatie heeft de afgelopen vijf jaar bijgehouden hoe Europarlementariërs eerlijk beleid voor ontwikkelingslanden hebben bevorderd. Fair Politics deelt punten uit voor elke keer dat een Europarlementariër zich hiervoor inzet. De parlementariërs van de S&D-fractie hebben zich de afgelopen vijf jaar het vaakst hard gemaakt voor de belangen van ontwikkelingslanden.

Fair Politics streeft ernaar dat politieke besluiten in Brussel en Den Haag niet in strijd zijn met de belangen van ontwikkelingslanden. Eén van de manieren waarop Fair Politics dit wil bereiken is door monitoring van de inzet van Brusselse en Haagse politici op verschillende Fair Politics-beleidsdossiers die negatieve gevolgen kunnen hebben voor ontwikkelingslanden, zoals klimaat, belastingen en grondstoffen. Zie voor meer informatie www.fairpolitics.nl en www.fairpolitics.eu.

Dinsdag 22 april presenteerde Fair Politics de FairKiezingswijzer, waarin de Europese verkiezingsprogramma’s beoordeeld worden op basis van hoe ze opkomen voor de belangen van ontwikkelingslanden. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks heeft daar volgens Fair Politics het meeste oog voor.