15 mei 2020

Sancties opleggen aan Israël bij illegale annexatie

Door Kati Piri en Lilianne Ploumen

Het is teleurstellend voor alle progressieve krachten binnen en buiten Israël dat de kans om eindelijk een einde te maken aan het Netanyahu tijdperk, gemist is. Na drie kort op elkaar volgende verkiezingen waar geen eenduidige winnaar uit naar voren kwam, start zondag een nieuwe coalitieregering in Israël. Het vijfde kabinet van Benjamin Netanyahu – de rechtse havik die ook in allerlei corruptieschandalen is verwikkeld. Niet alleen de samenstelling van deze nieuwe regering maar ook de inhoud van het coalitieakkoord baart ons grote zorgen. Daarin staat het voornemen om per 1 juli delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat zou een ernstige schending zijn van het internationaal recht, de verhoudingen in het Midden-Oosten op scherp zetten en een door de VN en internationale gemeenschap gesteunde tweestaten-oplossing de facto onmogelijk maken.

Dit coalitieakkoord is een klap in het gezicht van alle Israëli’s en Palestijnen die hopen op een vreedzaam einde van het conflict. Het akkoord van de nieuwe regering is sterk geïnspireerd door het Midden-Oosten ‘vredesplan’ van de schoonzoon van Trump, waar de PvdA eerder over heeft gezegd dat het eenzijdig, illegaal en provocerend is.

De leider van de linkse oppositiepartij Meretz, Nitzan Horowitz, verklaarde dat het akkoord het joodse en democratische karakter van de staat Israël in gevaar brengt. Bovendien komen regionale vredesakkoorden met Jordanië en Egypte waar decennialang lang aan is gewerkt, onder druk te staan als de nieuwe regering deze stappen daadwerkelijk gaat zetten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken is het tot nu toe niet gelukt om duidelijke consequenties te verbinden aan de mogelijke annexatie. Voor de PvdA is het duidelijk dat als overgegaan wordt tot annexatie, sancties moeten volgen.

De belangrijke stappen naar vrede die in de jaren ’90 onder leiding van Yitzhak Rabin zijn gezet met de Oslo-akkoorden, zijn verder weg dan ooit. Een eenzijdige Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden zullen wij nooit erkennen. En nu moeten we alles op alles zetten om te voorkomen dat de illegale stappen worden doorgezet. Wij blijven daarover in gesprek met alle progressieve krachten in Israël, gesteund door meer dan de helft van de Israëlische bevolking die tegen de plannen is om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Maar ook de Nederlandse regering mag niet passief toekijken. Binnen de EU, zal minister Blok zich duidelijk moeten uitspreken voor een diplomatiek offensief om te bemiddelen tussen de partijen. Uiteindelijk is vrede alleen mogelijk als Palestijnen en Israëli’s samenkomen. Als er een onderhandeld plan ligt waarbij beide vreedzaam in hun eigen staat kunnen leven. Dat hoeft geen utopie te zijn, maar vergt wel een actieve houding van de internationale gemeenschap.