28 januari 2016

Roelof van Laar stelt Kamervragen over kinderarbeid in Congolese kobaltmijnen

PvdA-Kamerlid Roelof van Laar heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  over het bericht dat er kinderarbeid schuil gaat achter de productie van batterijen voor smartphones en elektrische auto’s.

Van Laar baseert zijn vragen op een onlangs verschreven rapport van Amnesty International over de het gebrek aan controle op de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Kobalt is een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van lithium-ion batterijen en minstens 50% wordt gewonnen in de DRC. Een van de grootste mineraalverwerkers en tussenleveranciers is het Chinese Huayou Cobalt subsidiary CDM. Volgens het rapport kunnen grote elektronicamerken zoals Apple, Samsung en Sony niet garanderen dat de producten die zij aanbieden gevrijwaard zijn van kinderarbeid.

Amnesty International stelt dat de mijnwerkers arbeid leveren onder erbarmelijke omstandigheden waarbij zij ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Kinderen vanaf zeven jaar werken tot wel 12 uur per dag zonder de meest basale vorm van bescherming, zoals handschoenen, werkpakken en gezichtsmaskers. Daarnaast lopen de arbeiders een hoog risico op ongelukken: alleen al tussen september 2014 en december 2015 stierven ten minste 80 mijnwerkers onder de grond. Waarschijnlijk ligt dit aantal nog hoger, omdat veel ongelukken niet geregistreerd worden.

Van Laar heeft onder andere vragen gesteld over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s en vormen van kinderarbeid in de Congolese mijnbouw. Daarnaast wijst hij op het ontbreken van regulering op de wereldkobaltmarkt en op welke manier minister Ploumen in Europees dan wel internationaal verband actie gaat ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van kobalt in de EU grondstoffenrichtlijn. Bovendien vindt hij dat grote merken meer aangesproken moeten worden op hun rol en de invloed die zij uit kunnen oefenen. Tot slot vraagt Van Laar de minister om contact op te nemen met haar Congolese en Chinese ambtsgenoot om te spreken over de productie- en toeleveringsketen van deze belangrijke grondstof voor batterijen.

Ook Sharon Gesthuizen (SP), Stientje van Veldhoven (D66) en Joël Voordewind (CU) hebben aan minister Ploumen Kamervragen gesteld over de situatie in de DRC.

Door Jaron Liplijn, stagiair internationaal secretariaat