Door Kirsten Meijer op 24 mei 2015

PvdA steunt Gender Action Plan

Je hoeft niet heel erg lang na te denken om je te realiseren dat de feministische strijd niet beperkt zou moeten zijn tot de jaren 60. Zelfs in Nederland, waar we de zaken toch best goed voor elkaar hebben vergeleken met veel andere landen, is er nog steeds sprake van ongelijke betaling, te weinig vrouwen in topposities en krijgt één op de vier vrouwen in haar leven met geweld te maken. Deze ongelijkheid verschilt van land tot land, maar is wereldwijd een harde realiteit. Op 22 en 23 mei kwamen sociaaldemocraten uit meer dan 35 landen samen en spraken één ding met elkaar af: wij leggen ons niet neer bij die ongelijkheid en gaan de strijd aan.

Tijdens de conferentie werd een Actieplan vastgesteld met daarin veertien punten waar de aanwezige partijen en organisaties zich aan committeerden. Het concept werd geschreven door Hedy d’Ancona, Kirsten van den Hul en Jamila Aanzi. Door de generaties met elkaar te verbinden werd duidelijk dat ondanks de vooruitgang die is geboekt, er nog steeds grote stappen gezet kunnen worden. Commentatoren uit alle werelddelen vulden vervolgens het concept aan. De laatste wijzigingen werden tijdens de conferentie doorgevoerd. Het democratische debat in de Progressive Alliance kreeg hierdoor een nieuwe impuls.

De Progressive Alliance

De Progressive Alliance is een wereldwijd netwerk van progressieve en sociaaldemocratische partijen waar de Partij van de Arbeid deel van uitmaakt. De PvdA is één van de initiatiefnemers geweest bij de oprichting van de Progressive Alliance in 2013. Inmiddels hebben meer dan 120 partijen en organisaties uit de hele wereld zich bij het netwerk gevoegd. Het doel is enerzijds om te werken aan gemeenschappelijke antwoorden op de mondiale uitdagingen waar we voor staan en anderzijds om praktische ervaringen uit te wisselen. Op 22 en 23 mei was de PvdA gastpartij van de Progressive Alliance conferentie met als thema “Decent Work and Gender Equality”.

Lees het volledige verslag van de conferentie hier (English).

Kirsten Meijer

Kirsten Meijer

Door mijn werk bij de Alfred Mozer Stichting en Amnesty International heb ik van dichtbij gezien wat het betekent voor mensen als democratie en mensenrechten niet gewaarborgd zijn. Het is aan de sociaaldemocratie om onrecht te bestrijden, te vechten voor een eerlijke wereld en zo veel mogelijk mensen te mobiliseren voor die strijd. Als Internationaal

Meer over Kirsten Meijer