16 september 2015

PvdA-lid Rob Soeters over gevangenen in Oeganda

Gevangenen die kappers- en kleermakersvaardigheden leren, sieraden en kaarsen maken, en daarmee zichzelf en hun familie kunnen voorzien van voedsel, zorg en educatie. In Oeganda worden deze projecten mogelijk gemaakt door Product of Prison (POP), een Nederlandse non-profit organisatie. PvdA-lid Rob Soeters, supporter van POP, legt uit waarom het zo belangrijk is om deze gevangen en hun families te helpen zodat zij weer een toekomst hebben.

Product of Prison (POP) In Oeganda wordt de gevangenis vooral gezien als een plek voor straf en detentie. De publieke opinie, een gebrek aan middelen en een tekort aan personeel leidt er toe dat rehabilitatie- en re-integratieprogramma’s een lage prioriteit hebben. Hierdoor komen veel gevangenen terecht in een vicieuze cirkel van armoede en recidive; en hun families in steeds verdere armoede.

POP is een stichting die gevangenen helpt deze cirkel te doorbreken door hen de vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om succesvol terug te keren naar hun families en de maatschappij.

Werkwijze De focus van POP ligt op het zelfredzaam maken van gevangenen door hen te trainen in beroepsvaardigheden en ook in andere belangrijke levensvaardigheden. Financiële duurzaamheid zit in de kern van de projecten door de verkoop van producten en diensten van gevangenen. Zij worden voor dit werk betaald en de winst gaat naar de ontwikkeling van nieuwe projecten voor de gevangenen.

Door het opdoen van professionele vaardigheden, kennis, ervaring en inkomsten tijdens hun gevangenisperiode zijn gevangenen beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Daardoor kan een terugval in de criminaliteit makkelijker voorkomen worden.

POP geeft gevangenen de mogelijkheid deel te nemen aan opleidingen, zoals kappersvaardigheden project of het kleermakersproject. Ook is er een kaarsenmakerij ontwikkeld om gevangenen in Kampala te trainen in het maken van allerlei kaarsen, zodat zij zichzelf en hun families enigszins kunnen onderhouden. POP leert gevangenen in dodencellen sieraden te maken. Met glazen en papieren kralen maken zij prachtige sieraden en andere handgemaakte producten die verkocht worden op de webshop van POP.

Door de verkoop van producten en diensten van (ex-) gevangenen probeert POP te verzekeren dat gevangenen niet afhankelijk worden van giften van NGO’s of hun vaak arme families, maar dat ze de mogelijkheid krijgen om zelf enige inkomsten te verkrijgen. Met de inkomsten die gevangenen hebben verdiend voor hun werk voor POP zijn ze in staat geweest om juridische bijstand, gezond voedsel en zorg in de gevangenis te betalen, geld te sparen en bij te dragen aan hun families, bijvoorbeeld door het betalen van schoolgeld.

De cel in voor gevangenen in Oeganda

Ondanks het succes van POP moet het kleine projectteam een aanzienlijk deel van hun energie besteden aan activiteiten voor fondsenwerving. Een van die activiteiten is het project 24 uur op water en brood.

Van zaterdag 19 december tot zondag 20 december 2015 vindt in het voormalige gevangeniscomplex De Vrije Wolf in Utrecht de eerste editie plaats van 24 uur op water en brood. Ruim een jaar nadat de laatste gedetineerden de gevangenis aan het Wolvenplein verlieten, zullen de deelnemers aan deze actie ervaren hoe het is om 24 uur in afzondering opgesloten te zitten. Zij zamelen hiermee geld in voor Product of Prison om gevangenen in Oeganda te helpen de cyclus van armoede, recidive en gevangenschap te doorbreken.

Zoals het verslag van Rob Soeters duidelijk maakt is er nog een lange weg te gaan om de positie van gevangen in Oeganda te verbeteren en hen weer een toekomst te geven. Wil je POP steunen bij bovenstaande actie, dan kan dit via hier. 

Daarnaast is het is ook nog mogelijk om mee te doen met de actie. Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over POP, klik hier.