30 augustus 2012

PvdA Huiskamerbijeenkomst in Geneve

Ook PvdA-leden in het buitenland dragen bij aan de campagne! Op diverse plekken in de wereld worden deze weken huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Laagdrempelige en gezellige gelegenheden waarbij wordt gepraat en gediscussieerd over de PvdA, de verkiezingen andere politieke onderwerpen. Zondag 26 augustus vond een huiskamerbijeenkomst plaats in Geneve. Hier een kort verslag.

De huiskamerbijeenkomst in Geneve was meer een tuinbijeenkomst. Vanwege het heerlijke weer konden de aanwezigen in de tuin plaatsnemen. Buiten het bestuur van de PvdA afdeling Geneve waren enkele andere Nederlanders aanwezig, alsmede een paar Duitse SPD’ers.

Er werd voornamelijk gepraat over de buitenlandparagraaf van het verkiezingsprogramma en over de buitenlandresolutie van de PvdA, welke op het congres in januari werd aangenomen. Alle aanwezigen konden zich goed vinden in de internationale koers van de partij. Met name het feit dat de PvdA zich sterk maakt voor Europese samenwerking en daarbij pleit voor een socialere en effectievere EU kon op goedkeuring rekenen. Want alleen samen met andere Europese landen komt Nederland uit de crisis, zo is ook de overtuiging in Geneve.

Wij danken de afdeling Geneve voor het organiseren van deze bijeenkomst. De komende weken vinden nog diverse andere PvdA huiskamerbijeenkomsten plaats in alle uithoeken van de wereld. Op onze site zullen de verslagjes en foto’s te zien zijn.