PvdA en GroenLinks nomineren Nasser Zefzafi voor Sacharovprijs

Door Kati Piri op 10 juli 2018

Ruim een jaar geleden werd Nasser Zefzafi gearresteerd door de Marokkaanse autoriteiten, omdat hij zich als protestleider van de Hirak-beweging sterk maakte voor beter onderwijs, goede gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en het tegengaan van corruptie in het Rif-gebied. Maandenlang gingen de inwoners van de Rif vreedzaam de straat op in de hoop gehoord te worden door de autoriteiten. Sindsdien zijn meer dan 1000 activisten gearresteerd en onlangs is er een uitspraak gekomen in de zaak tegen de 53 Hirak-leiders. De straffen zijn tussen de 2 en 20 jaar gevangenisstraf. Nasser Zefzafi is veroordeeld tot 20 jaar cel. De noordelijke regio van Marokko is een gemilitariseerd gebied en tevens een van de armste regio’s in het land. Meer dan de helft van de Europese Marokkanen komen oorspronkelijk uit de Rif.

Het Europees Parlement kent elk jaar de Sacharovprijs toe aan een mensenrechtenverdediger buiten Europa. Politieke fracties en/of 40 individuele parlementariërs kunnen kandidaten voordragen ter nominatie. Europarlementariërs Judith Sargentini (GroenLinks) en Kati Piri (PvdA) zijn begonnen met de inzameling van voldoende handtekeningen om Nasser Zefzafi voor te dragen voor de Sacharov-prijs van 2018, die in december zal worden uitgereikt.

Kati Piri (PvdA): “De veroordeelde protestleiders zijn politieke gevangenen. Tijdens de rechtszaak is geen enkel bewijs geleverd dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het Europees Parlement moet zich luid en duidelijk uitspreken voor hun onmiddellijke vrijlating. Wij hopen met zijn nominatie meer aandacht te creëren voor de situatie en de druk op de Marokkaanse autoriteiten op te voeren bij gebrek aan een eerlijk proces. Daarin worden wij ondersteund door de Riffijnse diaspora in Europa, die de afgelopen maanden meer dan 3000 handtekeningen heeft verzameld om Zefzafi voor te dragen voor de Sacharovprijs.”

Judith Sargentini (GroenLinks): “Niemand hoort thuis in de gevangenis vanwege het gebruiken van zijn vrijheid van meningsuiting. Twintig jaar cel voor het opkomen voor de rechten van de bewoners van het Rif-gebergte is buiten alle proporties. Met de nominatie voor de Sacharov-prijs kunnen we ervoor zorgen dat de diplomatieke druk op Marokko wordt opgevoerd. Niet alleen zodat Zefzafi wordt vrijgelaten, maar ook dat de leefomstandigheden in de Rif verbeteren.”

Kati Piri

Kati Piri

Kati was werkzaam als politiek adviseur in het Europees Parlement op de thema’s buitenlandbeleid, mensenrechten en defensie waarna ze zich in 2014 verkiesbaar stelde voor het Europees Parlement. Belangrijke  principes die Kati bewogen om het Europees Parlement in te gaan zijn het hooghouden van democratische waarden en het respecteren van mensenrechten. Dat Kati deze principes

Meer over Kati Piri