Door op 20 september 2015

PvdA blij met EU-plan tegen langdurige werkloosheid

De PvdA is erg verheugd over het Europese plan dat Eurocommissaris Thyssen deze week presenteerde om langdurige werkloosheid te bestrijden. Wat de PvdA betreft zorgt onze regering ervoor dat dit plan voor zo snel mogelijk goedgekeurd wordt en ook in Nederland kan worden omgezet in geld en beleid.

Sociaal Europa laat zich zien. Deze week presenteerde Eurocommissaris Thyssen een groots Europees plan om langdurige werkloosheid te bestrijden. Vanuit de Europese begroting wordt er 10 miljard Euro gestoken in het aan het werk helpen van mensen, die nog niet mee profiteren van de verbeteringen van de economie in de Europese Unie en in Nederland.

Werkloosheid is helaas nog steeds één van de grootste problemen van deze tijd. In de economische crisis zijn er veel mensen werkloos geraakt. Het bedrijf waar zij werkte ging failliet of saneerde flink. Ook zijn er veel jongeren, met name in het zuiden van Europa, die na afronding van hun opleiding geen baan konden vinden. En voor ouderen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt is het heel moeilijk om weer aan de slag te komen. Het aantal werklozen is nog steeds schrikbarend hoor, meer dan 600.000 in Nederland, en zo’n 24 miljoen in de hele Europese Unie.

Gelukkig begint het economische tij weer mee te zitten en hebben mensen weer meer te besteden. De werkloosheid loopt echter niet snel genoeg terug. En als je werkloos bent, heb je weinig aan een aantrekkende economie. Naast de plannen die de Nederlandse regering uitvoert en Europese plannen om jeugdwerkloosheid te bestrijden, heeft de Europese Commissie nu ook een plan gepresenteerd om langdurige werkloosheid te bestrijden.

De PvdA is erg verheugd over deze bijdrage vanuit Europa om in de hele EU de werkloosheid te verminderen. Langdurige werkloosheid is een moeilijk uit te roeien monster en het is belangrijk dat ook de EU de lidstaten aanvullende middelen geeft om daarmee aan de slag te gaan. De EU wil met het plan dat alle werklozen altijd geregistreerd worden bij een arbeidsbemiddelaar. Binnen anderhalf jaar moet van alle langdurig werklozen een individuele analyse gemaakt worden en een overeenkomst voor een ‘ baan op maat’ getekend worden. Tegelijkertijd worden lidstaten aangespoord om meer aandacht te hebben voor kinderopvang en de kosten voor woon-werkverkeer. Ook de langdurig werklozen moeten hier wat de PvdA betreft zo snel mogelijk van gaan profiteren.

Dit plan van de Europese Commissie laat zien dat Europa ook een sociaal Europa kan zijn. En volgens de PvdA ook moet zijn. Europa is niet alleen het Europa van bureaucratie, bemoeizucht en trage besluitvorming, maar kan ook echt iets voor mensen betekenen. Voor groei en werk. Zo’n banenplan maakt daar een onderdeel vanuit. Eerder al stelde de Europese Commissie een groot investeringsfonds van ruim 300 miljard in, om de economie en bedrijven te stimuleren. En in de zomer stelde de EU extra geld beschikbaar voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Dit past allemaal in de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie van voorzitter Juncker en onze eurocommissaris Frans Timmermans, waarbij groei en banen topprioriteit is. Wat de PvdA betreft blijft dit prioriteit nummer 1 en zorgt onze regering ervoor dat dit plan voor de bestrijding van langdurige werkloosheid zo snel mogelijk goedgekeurd wordt en ook in Nederland kan worden omgezet in geld en beleid.