PvdA actief op de PES Council in Lissabon

Door Ties Huis in ’t Veld op 4 december 2017

Auteurs: Lenna Vromans, Fatihya Abdi, Susan Harms

Op 1 en 2 december vond in Lissabon de Council van de Partij voor Europese Sociaal Democraten (PES) plaats. De PES is de overkoepelende partij voor alle rode politieke partijen in Europa. Op de Council kwamen we samen om onder andere te praten over de toekomst van sociaal democratie in Europa.

De afvaardiging van de PvdA bestond dit jaar uit Fatihya Abdi, Suus Harms, Lenna Vromans (gekozen leden PES-delegatie), Marja Bijl (vice-voorzitter PvdA) en Kirsten Meijer (internationaal secretaris PvdA). Ook Paul Tang was aanwezig namens de S&D fractie en er waren vele PES-activists en leden van Rainbow Rose vanuit Nederland afgereisd om deel te nemen aan het programma.

Who run the world
Onze delegatie was uitgenodigd om op donderdag de PES Women Annual Conference bij te wonen. Het thema van de dag; ‘From gaining to owning power’. De boodschap van de Portugese minister Maria Manuel Marques was dat de kloof tussen de wet in theorie en de wet in de praktijk moet worden overbrugd. Voorbeelden hiervan zijn hetzelfde in heel Europa, denk bijvoorbeeld aan gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Op papier gelijk, maar nog veel te doen in het echte leven.

Naast reflectie over de ‘stand van de vrouw’ in Europese samenlevingen en de rol van onze politieke familie in dit debat, werden we ook verrijkt door inzichten vanuit de Verenigde Staten. Celinda Lake, strateeg, pollster en ingewijde in de Amerikaanse politiek en de Democratische Partij sprak onder meer over de rol van vrouwen in het winnen of verliezen van een campagne. Volgens haar gaat het niet alleen om het versterken van vrouwelijke politici, maar ook om het activeren van vrouwelijke kiezers. Onder links georiënteerde kiezers is het opkomstpercentage van vrouwen lager, dan onder vrouwen die stemmen op conservatieven en partijen aan de rechterflank. Een opdracht dus aan ons als Europese sociaaldemocratische partijen.

Andere vrouwen en mannen spraken over het verschil tussen de zichtbare en onzichtbare kanten van ongelijkheid in Europese samenlevingen. Het topje van de ijsberg is zichtbaar en onderwerp van publiek debat, maar we mogen niet achterover leunen. Iedereen moet daaraan bijdragen: vrouwen, mannen (maak hen ambassadeur en feminist), onderwijzers (neem onderwerpen op in het curriculum) en ouders. Om de transitie te maken van ‘gaining’ naar ‘owning’ power is het noodzakelijk om de samenwerking en solidariteit tussen Europese en wereldwijde feministische bewegingen te versterken. Een gezamenlijke boodschap waar alle sprekers en aanwezigen, van politieke activisten tot ministers, zich in konden vinden. Wij als PES-delegatie uiteraard ook.

The floor is yours!
Een belangrijk onderdeel van het tweedaagse congres waren de stemmingen over de amendementen op de resolutie waarin de PES een visie uiteen zet voor een progressief Europa. Een tekst schrijven waarover 33 partijen het eens moeten worden is nogal een opgave. Maar ook dit gebeurde op geheel democratische wijze, waarbij iedere zusterpartij gewenste wijzigingen mocht indienen op de concept tekst. Na maanden van schrijven en schrappen was er nu dan een eindresultaat waarvan nog een tiental amendementen waren overgebleven waarover werd gestemd. Een nieuwe ontwikkeling was dat er een echt debat plaatsvond en dat er door de indieners en de tegenstanders ingesproken mocht worden. Dat laten we ons geen twee keer zeggen: onze delegatie heeft maar liefst vier keer op het podium gestaan om de belangen van de PvdA te behartigen. The flour was ours!

Workshops
Bij de Council werden er ook verschillende workshops gegeven door o.a. PES netwerken zoals het LGTBI Rainbow Rose netwerk waarin veel PvdA activisten actief zijn maar ook bijvoorbeeld workshops door zusterpartijen zoals SD Denmark. Zo was er de workshop ‘Paradise Papers: How do we stop tax evasion and fraud?’ Een zeer relevante workshop waarbij de vraag centraal stond: hoe kunnen we als sociaaldemocratische familie effectief beleid én campagne voeren waarbij we belastingontwijking zowel op een nationaal als Europees niveau aanpakken? Paul Tang, onze delegatieleider in het Europees Parlement, is al maanden bezig met de ‘Tang Tax’ tour om Europese lidstaten en maatschappelijke organisaties ervan te overtuigen om samen te werken op dit onderwerp.

Daarnaast waren er bijeenkomsten die meer gericht waren op het delen van ervaringen. Zo was er een workshop, georganiseerd door onze Deense zusterpartij SD en onze Portugese zusterpartij PS, die ging over de vraag: wat is een succesformule voor Europese sociaaldemocratische partijen? Wat zijn de grootste uitdagingen? En wat kunnen we van elkaar leren? De Denen hebben onlangs hun grootste verkiezingswinst behaald op lokaal niveau sinds de jaren ’70, en staan al maanden bovenaan in de peilingen ondanks een moeilijk politiek klimaat dat gepolariseerd is door de vluchtelingencrisis.

Hun verhaal? Ze hebben gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen van kiezers in hun partij. Dit deden ze op twee manieren: ten eerste gingen ze meer focussen op het hervormen en toegankelijker maken van de verzorgingsstaat, en ten tweede gingen ze voorop in het debat over de vluchtelingencrisis. De workshops gaven ons een uniek inkijkje in de Europese politiek van noord-zuid, oost-west.

Verenigd Europa
Tot slot werden we geïnspireerd door sprekers uit de nationale en Europese politiek, van Frans Timmermans en Jeremy Corbyn tot de premier van Portugal, Antonio Costa. Lissabon bleek een inspirerende locatie voor deze PES Council. Waar de sociaal democratische partijen in andere landen uit de regering verdwijnen, heeft onze Portugese zusterpartij een stabiele regering weten te vormen. Hier werd dan ook vaak hoopvol aan gerefereerd en dit vormde een goede positieve basis voor debat, reflectie en vooruitkijken op de toekomst van progressief Europa. Als verenigd Europa in een verdeelde wereld.

Gekozen leden van de PES-delegatie

Fatihya Abdi, Suus Harms en Lenna Vromans

Ties Huis in ’t Veld

Ties Huis in ’t Veld

Ties Huis in ’t Veld (1993) werd op zaterdag 4 februari 2023 door het partijcongres gekozen tot Internationaal Secretaris van de PvdA. Ties studeerde internationale betrekkingen in Parijs en heeft sinds 2017 in verschillende rollen bijgedragen aan het internationale profiel van de Partij van de Arbeid. Hij was zowel in het Europees Parlement als in

Meer over Ties Huis in ’t Veld

Waar ben je naar op zoek?