13 januari 2016

Publieksbijeenkomst: Progressieve antwoorden op de vluchtelingencrisis

Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor oorlog, geweld en andere ellende. Miljoenen mensen uit oorlogsgebieden zitten in een vluchtelingenkamp of wagen dagelijks hun leven door de oversteek naar Europa te maken. Ondertussen is de internationale gemeenschap verdeeld en lijkt een duurzame oplossing ver weg. Wat zijn de antwoorden die de PvdA en haar zusterpartijen kunnen bieden op de vluchtelingenkwestie? Welke stappen moeten we nemen om aan een oplossing te werken?

Op maandag 15 februari organiseert de PvdA in samenwerking met de Partij van de Europese Sociaaldemocraten een publieksbijeenkomst om over deze en andere vragen in gesprek te gaan. Tineke Ceelen, directrice van Stichting Vluchteling, en Lisa Pelling, van de Zweedse progressieve think tank Arena Idé, worden geïnterviewd. Daarna zullen Tamás Harangozó (Parlementslid uit Hongarije), Josef Weidenholzer (Europarlementariër uit Oostenrijk) en Kati Piri (Europarlementariër uit Nederland) in het panel hun licht laten schijnen over de kwestie. Daarom zal de voertaal van deze bijeenkomst Engels zijn.

Datum:                  maandag 15 februari
Locatie:                 Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag
Aanvang:              20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee)
Einde:                   21.30 uur
Voertaal:               Engels
Aanmelding:       Kijk hier om aan te melden.

Progressive answers to the refugee crisis

Worldwide, 60 million people were forced to flee their homes due to war, violence or other misery. Millions of people from conflict areas are in refugee camps or risk their lives every day to find safety in the European Union. Meanwhile, the international community is divided and a sustainable solution remains out of sight. What are the answers that the PvdA and her sister parties can give to the current refugee crisis? Which steps can we take to work on a solution?

On Monday 15th of February, the PvdA and the Party of European Socialists organize a public debate to discuss these and other questions. Several representatives of other European social democratic parties will take part in this debate. Therefore, the language of the event will be English. You are most welcome to join us.

Date:                      Monday 15th of February
Location:               Humanity House, Prinsegracht 8, The Hague
Start:                      20.00 (doors open from 19.30)
End:                       21.30
Language:            English
Reserve your tickets here