23 maart 2018

Progressive Alliance: voor vrije en eerlijke verkiezingen in Egypte

Tegen de achtergrond van een gespannen veiligheidssituatie, doorlopende economische problemen en een diep verdeelde samenleving, houdt Egypte van 26 tot 28 maart 2018 presidentiële verkiezingen.

Alle aanwijzingen suggereren dat de kans om vrije en eerlijke verkiezingen te houden, met als doel het vernieuwen van het democratische mandaat door brede participatie van de Egyptenaren en het verenigen van de verschillende maatschappelijke krachten, niet benut wordt. Dit is helder bekritiseerd door onze zusterpartij, de Egyptische Sociaal Democratische Partij (ESDP).

  • In plaats van het betrekken van critici en het starten van een inclusieve dialoog over de toekomstige hervormingen van het land, worden politieke opponenten en mogelijke presidentskandidaten systematisch in diskrediet gebracht en zelfs wettelijk vervolgd of vastgehouden.
  • Al het bewijs wijst erop dat hun supporters geïntimideerd worden en belemmerd worden om organisatiestructuren op te bouwen en campagnes te voeren.
  • De vrijheid van vergadering blijft massaal beperkt, de onafhankelijke pers en digitale media worden steeds sterker onderdrukt, en de vrijheid van meningsuiting in sociale netwerken brengt grote risico’s met zich mee.

We roepen de Egyptische regering op om deze koers dringen te veranderen, de beperkingen met betrekking tot persvrijheid op te heffen en om alle inwoners van het land de mogelijkheid te geven om vrij deel te nemen aan het politieke proces en hun constitutionele recht tot vrijheid van vergadering uit te oefenen. Dit is de enige manier om het land richting een democratische toekomst te leiden en langdurige stabiliteit te garanderen.

Progressive Alliance: For free and fair elections in Egypt