28 oktober 2013

Positie van meisjes wereldwijd verbeteren

PvdA Tweede Kamerlid Roelof van Laar staat stil bij de achtergestelde positie van meisjes wereldwijd. Lees hieronder zijn blog over dit onderwerp.

Meisjes krijgen nog altijd minder goede voeding, korter onderwijs, slechtere gezondheidszorg en minder liefde. Ze moeten bijna overal veel harder werken dan jongens om hetzelfde te bereiken. In het ergste geval komen ze in de prostitutie terecht, maar ook als dat niet gebeurt, is het leven vaak een worsteling. Op de Dag van de Verenigde Naties sta ik stil bij de achtergestelde positie van meisjes. Het is aan de internationale gemeenschap om hun positie zo snel mogelijk te verbeteren. De eenentwintigste eeuw moet de eeuw van de meisjes- en vrouwenrechten worden. Pas dan kunnen we echt spreken van vooruitgang.

Twee miljoen kinderen werken gedwongen in de seksindustrie. Zij worden mishandeld, uitgehongerd en verkracht. Ook in Nederland komt kinderprostitutie voor. Ik zocht over de hele wereld naar organisaties die kinderprostitutie effectief bestrijden. Ik ben naar onder andere India, Thailand, Cambodja, Brazilië en Moldavië gereisd. Tijdens deze reizen zag ik bordelen, bars en massagesalons waar misbruik plaatsvond en sprak ik tientallen meisjes die inmiddels gered waren. Daarnaast ontmoette ik inspirerende vrouwen en mannen die bewijsmateriaal verzamelden, invallen organiseerden en meisjes bevrijdden.

Kindhuwelijken kunnen we voorkomen door te investeren in meisjes. Elk jaar langer op school betekent dat ze minder arm zijn, later trouwen, later kinderen krijgen en dat hun kinderen ook later naar school gaan. Zo heeft Lilianne Ploumen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties namens Nederland een initiatief gelanceerd om kindhuwelijken te bestrijden. Ook is Nederland aangesloten bij het initiatief Girls not Brides.

Om kinderarbeid tegen te gaan werkt Nederland samen met bedrijven via het Child Labour Platform. Dit is een internationaal bedrijvennetwerk tegen kinderarbeid. Ons doel is om meer niet-westerse bedrijven bij dit netwerk aangesloten te krijgen. Verder willen we de onderwijsparticipatie verbeteren en preventieprogramma’s voor kinderarbeid opnemen in de onderwijsprogramma’s in partnerlanden.

Daarnaast steunt Nederland Unicef en andere kinderrechtenorganisaties. Door de bezuinigingen krijgen organisaties als Plan Nederland, Terre des Hommes en Warchild minder subsidie. De PvdA wil dat de regering, ondanks de bezuinigingen, deze organisaties blijft steunen. Zij verrichten ontzettend belangrijk werk in de wereldwijde strijd tegen de schending van kinderrechten.

Over alle reizen die ik maakte als directeur van Stop Kindermisbruik (nu Free a Girl), een stichting die strijdt tegen meisjeshandel, heb ik een boek geschreven: ‘Een meisje als Roopa’. Ik kom graag langs bij afdelingen of groepen om over dit boek en over meisjes in ontwikkelingslanden te vertellen. Daarvoor kun je mij per mail uitnodigen.

Door Roelof van Laar, Tweede Kamerlid PvdA