10 maart 2013

PES Activists Forum in Boedapest

Afgelopen weekend vond in Boedapest het PES Activists Forum plaats. Het forum is een plaats voor leden van sociaaldemocratische partijen uit heel Europa, die aangegeven hebben graag direct bij het Europese debat betrokken te willen zijn.

Het PES Activists Forum stond in het teken van de fundamentele waarden van de sociaaldemocratie. Net als de PvdA en WBS, bezint ook de PES zich op de vernieuwing van de beweging voor de moderne tijd. In twee dagen mochten zo’n 170 activisten hun mening geven over economisch beleid, sociale rechtvaardigheid,  jeugdwerkloosheid, toenemende ongelijkheid en emancipatie. Verder waren er workshops over digitaal en grassroots campagnevoeren en event organising.

De grootste zorg van de activisten was de oplopende jeugdwerkloosheid. Sinds april vorig jaar staat de campagne van de PES ook al in het kader daarvan. De PES stelt voor een jeugdgarantie in te stellen, waarbij jongeren die al drie maanden werkloos zijn aan een baan, stage of verdere opleiding geholpen worden.

In een workshop over de campagne presenteerde Janna Besamusca, lid van de PvdA PES-delegatie, een rapport over het voorstel, waarin onder andere de voormalige Nederlandse Wet Investeren in Jongeren behandeld wordt. Het rapport bespreekt de jeugdgarantie als een succesvol beleid in Oostenrijk,  Finland, Nederland en Zweden, maar spreekt tevens twijfels uit over de haalbaarheid van de voorstellen in sommige landen bij het uitblijven van grotere financiering voor de jeugdgarantie.

Eerder deze maand besloten de ministers voor sociale zaken en werkgelegenheid om binnen het EU budget 6 miljard euro uit te trekken voor de jeugdgarantie in de komende zes jaar. Regio’s met een jeugdwerkloosheid boven de 25% mogen aanspraak doen op het potje. Minister Asscher kondigde recent ook aan 50 miljoen extra vrij gemaakt te hebben voor de bestrijding van de oplopende jeugdwerkloosheid in Nederland.