Paul Tang (PvdA): Loopt Macron straks alleen ?

Door Paul Tang op 17 april 2018

“Macron pleit voor een modern en leidend Europa. In zijn toespraak vandaag benadrukt hij opnieuw dat er grote uitdagingen zijn die we samen moeten aanpakken. Terecht. Europa is juist een voorbeeld in een wereld met tweets van Trump tegenover machinaties van Moskou.” Dat zegt Paul Tang als reactie op de speech van Emmanuel Macron in het Europees Parlement in Straatsburg.

“In Europa moeten we het voortouw nemen als het gaat om een mondiale rechtsorde, Europese bescherming maar ook tegenmacht bieden voor tech-giganten. Het was goed om een leider te horen die Europa hartstochtelijk verdedigt, iets wat andere presidenten en premiers de laatste jaren zijn vergeten.”

Onze premier heeft wel plannen, maar ze mogen vooral niets kosten en ze moeten de eurosceptische kiezer in de kruiwagen houden

“Het contrast met de Berlijn-toespraak van Rutte kon haast niet groter zijn. Onze premier heeft wel plannen, maar ze mogen vooral niets kosten en ze moeten de eurosceptische kiezer in de kruiwagen houden.”

“Marcron heeft al gepleit voor gemeenschappelijke middelen, gemeenschappelijke winstbelasting en een gemeenschappelijk begrotingsbeleid onder aanvoering van een Europese minister van Financiën. Het is wel de vraag of Macron de andere regeringsleiders kan overtuigen want tot nu toe is hem dat nog niet gelukt”

Macrons beweging heet En Marche, maar het is belangrijk dat hij straks niet alleen loopt

“Het is de vraag waartoe de grote woorden van Macron gaan leiden. Zijn beweging heet En Marche, maar het is belangrijk dat hij straks niet alleen loopt. Hij zal moeten leveren en bondgenoten moeten vinden.”

Paul Tang

Paul Tang

Paul Tang is in juli 2019 aan zijn tweede termijn als Europarlementariër begonnen. Paul zet zich al jaren in voor de PvdA op het terrein van Economische en Monetaire Zaken. In 2006 kandideerde Paul zich als Tweede Kamerlid en werd financieel woordvoerder tijdens het Kabinet Balkenende IV. Als Tweede Kamerlid zag Paul hoe Nederland werd

Meer over Paul Tang