Door op 7 december 2015

Opties extra inzet tegen ISIS eerst goed doordenken

Nederland levert een actieve en belangrijke bijdrage in de strijd tegen ISIS. Onze militairen bombarderen in Irak en trainen Koerdische strijders. Minister Koenders maakte bekend dat de VS en Frankrijk de Nederlandse regering hebben verzocht na te denken over wat ons land nog meer kan doen. Zo’n verzoek van bondgenoten moet natuurlijk serieus genomen worden, maar vergt een eigenstandige en zorgvuldige afweging met welke inzet de Syrische burgerbevolking het meest geholpen is.

Dat andere landen bombardementen uitvoeren op Syrië wil dus niet zeggen dat Nederland dat ook automatisch gaat doen. Wat militair logisch lijkt, kan politiek immers ongewenste consequenties hebben. Uiteraard voel ik na de vreselijke aanslagen in Parijs nog meer urgentie om ISIS stevig te bestrijden. Maar voorkomen moet worden dat Assad straks de lachende derde is, de prille onderhandelingen in Wenen over een politieke oplossing van het conflict vastlopen en de voedingsbodem voor extremisme alleen maar wordt versterkt.

De PvdA wil daarom dat verschillende opties worden onderzocht of en hoe onze inzet in Syrië en Irak in brede zin geïntensiveerd kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan extra steun aan de Koerdische peshmerga, die zich tot nu toe de meest effectieve grondtroepen tegen ISIS hebben getoond. Ook kan worden bezien hoe de Syrische oppositiegroepen, die vaak nog verdeeld opereren, beter kunnen samenwerken. En uiteraard mogen we het moedige werk dat lokale onderhandelaars en reddingswerkers te midden van deze humanitaire nachtmerrie verrichten niet vergeten.

Het is nu aan het kabinet om deze opties goed te doordenken. Met daarbij als uitgangspunt waar Nederland toegevoegde waarde heeft ten opzichte van wat andere landen al doen. Maar vooral door heel zorgvuldig te wegen wat in de complexe realiteit van het Midden-Oosten effectief kan bijdragen aan duurzame resultaten en aan perspectief voor de bevolking.