Onze veiligheid is te belangrijk om aan rechts over te laten

8 mei 2019

Mijn allereerste demonstratie herinner ik me niet. Die maakte ik namelijk mee als baby in de buik van mijn moeder, krap drie maanden voor mijn geboorte. Zij demonstreerde, op het Museumplein in Amsterdam, tegen de plaatsing van kernkoppen in Nederland.

Nu, 37 jaar later, lijkt de wapenwedloop weer terug. Toen de Amerikaanse president Trump eerder dit jaar eenzijdig het verbod op kernraketten voor de middellange afstand opzegde, stelde hij de veiligheid van Europa weer in de waagschaal. En in plaats van opkomen voor ons gezamenlijk belang van rust en de-escalatie, gooiden rechtse politici nog wat olie op het vuur. Hun oplossing: de JSF-vliegtuigen bewapenen met kernbommen en nieuwe kernraketten plaatsen in Europa.

Het is tijd dat we rechts Europees veiligheidsbeleid voorzien van een linksprogressief alternatief. Onze veiligheid is te belangrijk om aan rechts over te laten. Maar hoe kan zo’n links Europees veiligheidsbeleid eruitzien?

Ten eerste investeren we in een betere coördinatie om de defensieve capaciteit van de lidstaten en Europa als geheel te bewaken. In een onrustige wereld met onvoorspelbare bondgenoten moeten we op elkaar kunnen rekenen. Verstandig voor als Trump ons weer laat vallen, en noodzakelijk als we een zelfstandige Europese koers willen varen. Daarvoor is nauwere samenwerking en diplomatie van groot belang. En we zouden met elkaar kunnen afspreken dat we de stijgende defensiebudgetten grotendeels investeren in Europa zelf, zodat het ons kennis en meer banen oplevert.

Daarnaast zouden we iets moeten doen wat rechts meestal vergeet of liever kwijt is: meer investeren in ontwikkelingshulp. Uit medemenselijkheid en solidariteit. Maar ook omdat dit Nederland en Europa veiliger maakt. Armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid zijn een sluimerende veenbrand. Bij de onrust en onzekerheid die daaruit voortkomt sponnen in het verleden in de eerste plaats vooral ISIS, Al Qaeda, mensensmokkelaars, internationale bendes en ander gespuis de meeste garen.

Ten slotte hoort bij een links Europees veiligheidsbeleid een buitenlandbeleid dat wordt gedreven door waarden. Dat is een Europese koers zonder steun voor dictators. We stellen mensenrechten centraal. Door actief bescherming te bieden aan mensen die opkomen voor mensenrechten, journalisten en zij die vechten tegen corruptie. En door boycots en sancties, zoals het weigeren van inreisvisa of het bevriezen van banktegoeden, in te zetten tegen personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen.

Rechtse politiek domineerde jarenlang het Europese veiligheidsbeleid. En faalde. Het is nu aan ons om een toekomstbestendige Europese veiligheidsvisie te ontwikkelen zodat alle Nederlanders en Europeanen zeker kunnen zijn van een veilig bestaan.

Door Mark Lauriks (EP-kandidaat) & PES-delegatie

Waar ben je naar op zoek?