7 april 2014

Michelle Bachelet gekozen als president van Chili.

Oud-Tweede Kamerlid Annet van der Hoek doet verslag van de huidige politieke ontwikkelingen in Chili met een terugblik op de herdenking die zij in 2013 bezocht  in Chili.

In maart 2014 werd Michelle Bachelet van de Partido Socialista (PS), onze zusterpartij in Chili, geïnstalleerd als president van Chili, nadat ze in december 2013 de verkiezingen won. Isabel Allende Bussi werd gekozen als voorzitter van de Chileense Senaat. Zij is de dochter van Salvador Allende, de president van Chili die in 1973 omkwam tijdens de coup van Pinochet.

Herdenking

In september 2013 bezocht ik als lid van een Nederlandse delegatie de herdenking van de coup uit 1973 van Pinochet, tegen de regering van de socialist Salvador Allende, op uitnodiging van de Chileense vakbeweging CUT (Eenheidsvakcentrale) en de Partido Socialista. Waarom waren wij daar aanwezig?

Destijds was het voor de PvdA en de vakbeweging belangrijk om solidariteit te tonen met de  Chilenen. Wij volgden in Nederland de ontwikkelingen onder Allende met hoop en bewondering. Ondanks tegenwerking van rechtse krachten werden er sociale maatregelen genomen. We hadden hoop dat het Allende zou lukken om de hervormingen door te zetten. Toen de democratische regering viel door een fascistische coup in 1973 en het volk werd onderdrukt en vermoord, zagen wij dat het de junta weliswaar was gelukt om het normale werk van vakbeweging en politieke partijen te onderdrukken of te verbieden, maar dat het ze niet zou lukken om de arbeiders, studenten, boeren en vrouwen ZELF te breken. Wij zagen hoe de Chilenen vochten voor hun dagelijks bestaan, voor hun rechten, voor hun leven. We wilden hen steunen in deze strijd.

Boris Vildósola

Bij deze acties leerde ik Boris Vildósola en zijn gezin kennen. Boris, een vakbondsman, vluchtte in 1973 met zijn gezin naar Nederland, na eerder onderdak te hebben gevonden in de Nederlandse ambassade in Santiago. Op verzoek van de regering Den Uyl kregen Chileense vluchtelingen ruimhartig politiek asiel in Nederland. Ook  de ministers Van der Stoel en Pronk zette zich in voor de vluchtelingen.

In 1978 bij het 25-jarig bestaan van de CUT overhandigde de voorzitter van de vakcentrale FNV, Wim Kok, 25 rode rozen aan Boris Vildósola, als symbolische blijk van verbondenheid tussen onze volken. Ook de  toenmalige voorzitter van de PvdA,  André van der Louw, en partijbestuurslid Saskia Stuiveling, spanden zich in voor mensenrechten en democratie. Zij bezochten Chili in 1973 als lid van de Socialistische Internationale, een wereldwijd vertakte organisatie van sociaaldemocratische- en arbeiderspartijen.

Ik heb namens de PvdA aan Boris Vildósola en de PS een brief  en een cadeau overhandigd van de partijvoorzitter en de internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid. 

Emotioneel

Onze bezoeken waren overweldigend en emotioneel, zoals het bezoek aan het stadion met overlevende gevangenen, de organisatie van familieleden van vermiste personen,  aan een monument in een dorp, met familieleden van dorpelingen die zonder vorm van proces zijn vermoord. Ook brachten we een bezoek aan een voormalig martelcentrum in Santiago, waar we werden rondgeleid door voormalige gevangenen.

Wij bezochten het Nationale Congres  waar we hebben gesproken met senator Isabel Allende.

Ook waren we aanwezig bij een congres van de Partido Socialista, waar Isabel Allende en Michelle Bacelet spraken. Ook sprak de zoon van wijlen minister Orlando Leterlier op het congres. Leterlier werd in 1976 vermoord in Washington door de Chileense geheime dienst, de DINA, dat actief was gedurende het dictatorshap van Pinchonet.

Ook bezochten we het hoofdbestuur van de Partido Socialista. Van oud-minister en voorzitter van de PS, Osvaldo Andrade Lara ontving ik een onderscheiding van de Chileense partij.

Daarnaast bezochten we verschillende vakbonden en het Museo de la Memoria, met huiveringwekkende beelden. We bezochten het graf van Allende en andere martelaren, o.a. Victor Jara. Op 11 september hebben we namens de PvdA en de AbvaKabo bloemen gelegd bij het Monedapaleis en liepen we mee in de indrukwekkende herdenkingsmars, die op de zondag daarvoor werd gehouden.

We voerden gesprekken met studenten, die ontevreden waren over het onderwijsbeleid van de (toenmalige) regering. We hebben moedige vrouwen ontmoet in de wijk La Victoria, die er alles aan doen om de arme wijk leefbaar te maken en hun kinderen een toekomst te geven.

Michelle Bachelet staat voor een moeilijke  taak, waarbij ze als eerste de grondwet moet hervormen en verbeteringen moet doorvoeren in het onderwijs.

Ik hoop dat wij als PvdA haar hierbij kunnen steunen.

Annet van der Hoek, Oud-Tweede Kamerlid PvdA .