Door op 8 september 2015

Meer opvang in Nederland en in de regio

De PvdA wil dat iedereen die vreest voor zijn leven de kans krijgt om een nieuw leven te beginnen, in veiligheid. Europa moet gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage leveren aan het opvangen van vluchtelingen, en ook Nederland moet meer mensen opnemen. Want ook wij dragen een verantwoordelijk om deze mensen te helpen. Het ieder-voor-zich-denken moet stoppen. Ik ben dan ook blij dat het kabinet zich uitspreekt voor een gezamenlijk Europese aanpak van deze humanitaire crisis, het eerlijk verdelen van de opvang over de Europese landen en voor de mogelijkheid vanuit de regio asiel in Europa aan te vragen.

De enige echt duurzame oplossing voor de problemen van de vluchtelingen is natuurlijk een einde aan de conflicten waar deze mensen voor op de vlucht zijn. Helaas is die oplossing nog niet in zicht. In de tussentijd kunnen we echter veel doen voor deze mensen die huis en haard ontvlucht zijn voor geweld en vervolging. De beelden die we de afgelopen tijd hebben gezien zijn een duidelijke opdracht aan Europa. We kunnen niet langer onverschillig zijn en wegkijken. Europa moet gezamenlijk deze humanitaire crisis te lijf.

Om te beginnen is er dringend behoefte aan meer middelen voor de vluchtelingenkampen in de regio. Het kabinet trekt hier 110 miljoen euro extra voor uit en wij hopen dat andere landen hetzelfde doen. Dat geld moet niet alleen besteed worden aan goede huisvesting en eten, maar ook aan onderwijs voor alle kinderen die vaak al jaren niet naar school zijn geweest. Daarnaast moet het ‘Dublin-verdrag’, dat regelt dat mensen worden opgevangen in het land waar ze als eerste de EU binnenkomen, van tafel. Niet langer ‘ieder-voor-zich’, maar de opvang van vluchtelingen eerlijk verdelen over de Europese landen. In de huidige Europese plannen moet Nederland 7000 vluchtelingen extra opnemen. Op die manier zorgen we ervoor dat alle landen gaan bijdragen aan het bieden van goede opvang aan vluchtelingen.

Maar dan zijn we nog niet klaar. We willen ervoor zorgen dat vluchtelingen zich zo snel mogelijk kunnen aanpassen aan hun nieuwe land en de kans krijgen een nieuw bestaan op te bouwen, zonder dat dat ten koste gaat van de kansen van alle mensen die hier al wonen. Daarvoor moeten we inzetten op het leren van de taal én het vinden van werk of het volgen van een opleiding.

Het overgrote merendeel van de vluchtelingen zit op dit moment in een uitzichtloze situatie in vluchtelingenkampen in de regio. Op de langere termijn moeten we daarom investeren in perspectief en veiligheid in deze vluchtelingenkampen. Wanneer er goede en veilige opvang in deze aangrenzende landen is kunnen we vluchtelingen de mogelijkheid bieden om vanuit die landen asiel aan te vragen in Europa. Daarmee ondermijnen we mensensmokkelaars, die nu grof geld verdienen aan het transporteren van wanhopige mensen over de middellandse zee. Op die manier zorgen we ervoor dat vluchtelingen zowel in Europa als in de regio de bescherming krijgen waar ze recht op hebben.