8 januari 2013

Maidenspeech Désirée Bonis

Kort geleden hield Désirée Bonis, woordvoerder buitenland namens de PvdA in de Tweede Kamer, haar maidenspeech: ‘Waar je ook geboren bent, iedereen verdient de kans om iets te maken van zijn of haar leven: dat is voor mij de kern van de sociaaldemocratie.

Het is tijd dat in het Nederlands buitenlands beleid de bevordering van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat weer centraal komt te staan. Niet alleen als doel op zichzelf, maar ook als middel om veiligheid en welvaart te vergroten, hier en elders op de wereld. In mijn maidenspeech in de Tweede Kamer, uitgesproken op 18 december 2012, illustreer ik dat aan de hand van mijn eigen ervaringen in Azië, het Midden-Oosten en Afrika.’

Lees hier de volledige maidenspeech van Désirée Bonis.