Door op 1 oktober 2017

Labour congres Brighton

Van 24-27 september vond in Brighton het congres van de Labour Party plaats. Met zo’n 13.000 bezoekers en honderden fringes, het grootste sociaaldemocratische evenement ter wereld. Het was mooi om het optimisme te zien. De partij heeft nu bijna 600.000 leden, een enorme groei sinds het aantreden van Corbyn.

Hoewel de situatie heel anders is dan in Nederland en de PvdA (twee partijen strijd, grotere ongelijkheid, Labour in de oppositie), is het wel inspirerend. Ik nam deel als spreker aan de PES Election Taskforce, waar ervaringen van Labour en andere partijen in Europa werden gedeeld.

Een terugkerend woord in de discussies was “bold”. “Bold policies, bold manifesto”. Ze dragen met trots stevige linkse keuzes uit op het terrein van zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting. Huisvesting was één van de belangrijkste speerpunten in de speech van Corbyn, met voorstellen om de stijging van huren aan banden te leggen en “sociale zuivering” van wijken tegen te gaan.

Labour is in staat om een brede volkspartij te zijn, met Brexiteers en pro-EU leden, jong en oud goed vertegenwoordigd. De eenheid lijkt te zijn hersteld. Momentum, de grassroots beweging met lokale, veelal jonge activisten die voortkwam uit de campagne voor Corbyn, lijkt te zijn opgegaan in de partij. Hun festival was een belangrijk onderdeel van het uitgebreide wandelgangen programma bij het congres.

Kernboodschap van Corbyn is dat Labour klaar is om te regeren. De partij is in een overwinningssfeer. Veel is opgehangen aan de persoon van Corbyn (na elk congresonderdeel werd er gezongen Oh Jeremy Corbyn…). Authenticiteit, normaal taalgebruik dat begrijpelijk is voor iedereen in combinatie met de harde oppositietoon slaan aan.

In de campagne, die vanwege het tussentijdse karakter razendsnel uit de grond moest worden gestamd, is het meest geïnvesteerd in de digitale campagne, inclusief fondsenwerving, met indrukwekkende resultaten. Veel beslissingen waren noodgedwongen intuïtief. Bijvoorbeeld de prachtige slogan For the many not the few is bedacht in een half uur tijd, een paar uur voordat de flyers naar de drukker moesten!

De PES partijen worden uitgenodigd voor een vervolgwerkbezoek waar de nieuwste campagnetechnieken van Labour uitgebreider worden gedeeld. Daar zullen wij als PvdA natuurlijk bij aanwezig zijn.