Door op 5 november 2015

Laat Jemen geen ‘tweede Syrië’ worden

Een burgeroorlog, bittere armoede, dreigende hongersnood en nu ook nog een verwoestende cycloon. Weinig blijft de mensen in Jemen bespaard. Terwijl acht op elke tien inwoners afhankelijk is van noodhulp, de gevechten en bombardementen al duizenden burgerslachtoffers eisten, en meer dan zes miljoen mensen ondervoed zijn, krijgt het humanitaire drama in Jemen veel minder aandacht dan bijvoorbeeld de oorlog in Syrië. Maar als we niet oppassen wacht Jemen snel eenzelfde lot, met alle gevolgen van dien voor de mensen daar en met nieuwe, grote vluchtelingenstromen. Een oplossing voor het conflict in Jemen is dus bittere noodzaak voor de mensen daar, maar net zo goed in het belang van Nederland.

Daarom praten we vandaag in de Tweede Kamer met minister Koenders over de ‘ vergeten oorlog’ in Jemen. De hoofdvraag zal zijn wat de internationale gemeenschap kan en moet doen voor dit land in diepe problemen. Hoewel onze invloed beperkt is, moet Nederland er alles aan doen om mensenrechtenschendingen en de burgeroorlog tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen te stoppen. Daarom zal ik bij minister Koenders aandringen een aantal stappen prioriteit te geven.

Allereerst moet er zo snel mogelijk meer noodhulp naar de mensen. De blokkade op zee door Saoedi-Arabië moet verlicht worden waardoor voedsel en andere basisproducten het land weer makkelijker in kunnen. Dit moet nu want een hongersnood dreigt! Ook moeten we de belangrijke positie van Nederland in Jemen als gevolg van onze lange (ontwikkelings)relatie met het land blijven inzetten om zowel te bemiddelen in het binnenlands conflict als het onderwerp op de Europese en internationale agenda te houden.

Nederland moet er ook voor blijven pleiten dat er een internationaal onderzoek komt naar oorlogsmisdaden in Jemen. Een Nederlands initiatief hiertoe liep stuk in de VN-mensenrechtenraad maar zou nu door de Secretaris-Generaal van de VN alsnog gestart moeten worden. Hierbij hoort ook dat we het gebruik van clustermunitie aan de kaak blijven stellen. Amnesty wees er gisteren op dat nota bene Nederlandse verzekeringsmaatschappijen zouden investeren in fabrikanten van deze verboden bommen die veel burgerslachtoffers maken. Dit is natuurlijk onacceptabel.

Kortom, Nederland moet zich samen met anderen in blijven zetten voor de toekomst van Jemen. Om er voor te zorgen dat de inwoners van Jemen de hulp krijgen die zij verdienen. Om een einde te maken aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. En om te voorkomen dat we onszelf net als bij Syrië over een paar jaar de vraag stellen ‘Waarom hebben we niet eerder ingegrepen om nog meer onschuldige slachtoffers en onnodige vluchtelingenstromen te voorkomen?’